• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Brandfarliga varor

Du som i ditt företag hanterar större mängder varor som bedöms som brandfarliga och explosiva, behöver tillstånd från Samhälls­byggnads­nämnden Bergslagen.

Nerikes Brandkår handlägger dessa ärenden på delegation från Samhälls­byggnads­nämnden Bergslagen.
Brandfarliga varor delas in i gaser, vätskor och brandreaktiva varor.
Mer information och ansökningsblankett för hantering av brandfarlig vara finns hos Nerikes brandkår.

Informationsägare: Samghällsbyggnad Bergslagen/Nerikes branskår
Sidan uppdaterad: