• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Brandfarliga varor

Tillstånd krävs för att kommunen ska kunna kontrollera att hanteringen av brandfarliga varor sker på ett säkert sätt och enligt lag. Det är typen och mängden av brandfarlig vara, hur den hanteras samt om det är privat eller yrkesmässigt som avgör om du behöver tillstånd. Du söker tillstånd hos Nerikes Brandkår. Brandfarliga varor på Nerikes Brandkårs webbplats Avgift Avgiften för ett tillståndsärende beräknas utifrån handläggningstiden och kan därför variera beroende på ärendets omfattning. En komplett önskan minskar handläggningstiden och gör att avgiften blir lägre.

Informationsägare: Samghällsbyggnad Bergslagen/Nerikes branskår
Sidan uppdaterad: