• A-Ö
  • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Egenkontroll vid hygien­lokaler

Du som driver en hygienisk verksamhet eller ett solarium ska själv ha kontroll på verksamheten och kunna visa att lagstiftningen följs. Detta kallas för egenkontroll. Kravet på egenkontroll innebär att du regelbundet ska kontrollera din verksamhet och arbeta för att minska riskerna för att människors hälsa och miljön påverkas negativt. Vad ska ingå i egenkontrollen? Hur omfattande egenkontrollen behöver vara beror bland annat på vilken typ av verksamhet du har och vilka risker den innebär för dina kunder och miljön. I din egenkontroll bör du ha rutiner för rengöring, daglig, veckovis och storrengöring personlig hygien samt kundhygien (rengöring, desinfektion, engångshandskar m.m.) sterilisering av instrument hälsodeklaration från kunder (känd blodsmitta, allergier m.m) vad som ska göras om blodvite uppstår hur olika typer av avfall ska hanteras och var det ska lämnas (exempel på olika typer av avfall: blodigt avfall, vassa föremål och vanligt ”hushållsavfall”) ventilation underhåll av lokaler textilrengöring kemikaliehantering eget vatten eget avlopp. För bassängbad och solarium finns det ytterligare krav på vad som ska ingå i egenkontrollen t.ex. badvattenkvalitet och kontroll av solarierör. Några enkla skriftliga rutiner där det framgår vad som ska dokumenteras kan vara tillräckligt. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen Text

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: 2020-06-03