• A-Ö
  • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Kontroll av livsmedelsföretag

Om du vill starta ett livsmedelsföretag ska du anmäla det till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Verksamheten får starta två veckor efter att anmälan har kommit in till nämnden. Du kan också få starta tidigare om verksamheten har hunnit registreras hos oss innan dess. Tänk på att inte skicka in din anmälan för tidigt. Du måste först ha bestämt dig för i vilket bolag du ska driva verksamheten och veta ungefär när din lokal kommer att vara färdig. Om du startar verksamheten utan registrering kan du behöva betala en sanktionsavgift. Nedan hittar du registreringsblankett för anmälan av livsmedelsverksamhet. Registreringsblankett för anmälan av livsmedelsverksamhet Sanktionsavgifter på Livsmedelsverkets webbplats Kom ihåg att söka bygglov om du bygger om eller ändrar användningen av en lokal. Ansöka om bygglov Avgifter för livsmedelsanläggning Avgiften för registrering av livsmedelsanläggning är 985 kronor. Avgiften tas utför handläggning av ärendet. Alla livsmedelsföretag betalar en årlig avgift till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Avgiften bekostar kontrollen av företagen. Första året betalar företaget både registreringsavgift och kontrollavgift. Exempel på avgifter: Café med bakning av bullar, beredning av smörgåsar och uppvärmning av färdiga pajer, upp till 250 portioner/dag: 2964 kronor/år. Restaurang med tillagning av maträtter, 25 - 80 portioner/dag: 4 925 kronor/år. Restaurang med tillagning av maträtter, 80 - 250 portioner/dag: 6 895 kronor/år. Om vi hittar fel vid kontroll av ett livsmedelsföretag behövs extra kontroll av företaget. Företaget betalar en extra avgift för denna kontroll. Kontrollavgifter på Livsmedelsverkets webbplats Starta restaurang Om du planerar att starta en ny restaurang eller ett café finns det mycket att tänka på och du kan behöva flera olika tillstånd. Kontakta kommunens företagslots så får du hjälp. Företagslots Du kan även ta hjälp av checklista för att starta restaurang som finns på verksamt.se. Där kan du se vilka tillstånd du behöver innan du startar din verksamhet. Checklista för att starta restaurang, till företag från myndigheter på verksamt.se Starta dricksvattenanläggning Om du producerar dricksvatten till allmänheten behöver du anmäla det till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Det gäller även mindre livsmedelsverksamheter som har eget dricksvatten, t.ex. ett café med egen brunn. Anmälan och registrering av dricksvattenanläggning Små dricksvattenanläggningar på Livsmedelsverkets webbplats - broschyr Inspektion av verksamheten När du startat din verksamhet kommer vi från Miljökontoret vid Samhällsbyggnad Bergslagen och gör en inspektion. Vid inspektionen kontrolleras att din verksamhet uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Lokaler, hantering och hygien på Livsmedelsverkets webbplats Alla livsmedelsföretag ska ha egenkontroll Enligt lagen måste alla som bedriver ett livsmedelsföretag ha ett fungerande system för egenkontroll. Det är genom det som kontrollmyndigheten bedömer hur väl ni klarar er verksamhet. Företagens egenkontroll på Livsmedelsverkets webbplats Ändra verksamheten, byta ägare eller upphöra Om du vill ändra din verksamhet ska du anmäla det till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Kontakta oss innan du bygger om eller gör stora förändringar i menyn. Om verksamheten byter ägare behövs en ny registrering innan ägarbytet sker. Om din verksamhet upphör ska du informera oss om det. Slakterier, mejerier, rökerier med mera Verksamheter som tillverkar köttprodukter, mejerivaror och fiskprodukter och säljer till andra livsmedelsföretag ska godkännas innan de får starta. Kontakta Livsmedelsverket om du vill ansöka om godkännande av livsmedelsanläggning. Försäljning av egna primärprodukter Livsmedelsverket har tagit fram information om vad som gäller för den som vill sälja mindre mängder primärprodukter till konsumenter. Med primärprodukter menas obehandlade produkter från jorden, naturen eller från djur, t.ex. grönsaker, frukt, kött, fisk m.m. Försäljning av små mängder primärprodukter till konsumenter Vissa verksamheter behöver inte registreras Om din verksamhet är mycket liten eller tillfällig behöver den inte registreras. Du får ändå inte matförgifta eller lura någon med din mat. För att omfattas av livsmedelslagstiftningen ska din verksamhet ha viss regelbundenhet och viss organisation. Med regelbunden verksamhet menas: Att hantera livsmedel under tre - fyra dagar i rad eller längre Att hantera livsmedel en till två dagar en gång i månaden eller oftare Med hantera menas att förbereda, förvara, bereda och sälja. Det innebär att din verksamhet kan behöva registreras om du exempelvis kokar sylt vid ett tillfälle, förvarar den under en tid och säljer den vid några marknader. Verksamhetens organisation påverkas av: Riskerna med hanteringen. Ju högre risk, desto mer organisation behövs Känsliga konsumenter. Känsliga konsumenter ställer större krav på organisationen i verksamheten. Utrymmen. Om verksamheten drivs i iordningställda utrymmen innebär detta att organisation finns. Antal personer i verksamheten. Fler personer ställer högre krav på organisation. Kontakta miljökontoret om du är osäker på om din verksamhet behöver registreras. Råd och stöd till företag Näringslivsavdelningen i kommunen kan hjälpa dig med råd och stöd i ditt företag. Företag, stöd och rådgivning Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen Text

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: 2020-06-25