• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Alkohol

Serveringstillstånd För att få servera alkohol behöver du tillstånd från kommunen, ett så kallat serveringstillstånd. Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholhaltig dryck mot betalning eller ersättning. Ansökan om serveringstillstånd För att få ett serveringstillstånd krävs det att du lämnar in en ansökan till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Blankett för ansökan om serveringstillstånd Om du redan har ett tillstånd och vill ändra det ska du anmäla detta till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Blankett för ändring av nuvarande serveringstillstånd Handläggningstider Handläggningstiden räknas från det att du kommit in med de handlingar som behövs. Exempel på handläggningstider: Stadigvarande serveringstillstånd är 1 - 3 månader. Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten är 1 - 2 månader. Tillfälliga tillstånd till slutet sällskap 2 - 14 dagar. Om det tar lång tid för dig att klara ett kunskapsprov, eller om du behöver skicka in kompletterande dokument, kan handläggningen ta längre tid. Kunskapsprov Du som ansöker om tillstånd till servering av alkohol behöver genomgå ett kunskapsprov. Kunskapsprovet genomförs hos Samhällsbyggnadsförvaltningen. Du som redan har genomfört ett kunskapsprov för högst fem år sedan, eller som redan har ett serveringstillstånd, behöver inte göra ett nytt prov. Avgifter för tillstånd och tillsyn Samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut avgifter för ansökan om tillstånd samt för tillsyn. Avgifter för tillstånd Avgifter för tillstånd är exempelvis: Permanent tillstånd för servering till allmänheten - 9 720 kronor Tillfälligt säsongstillstånd - 9 720 kronor Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten - 4 860 kronor Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap - 1 080 kronor Avgifter för tillsyn För tillsyn av verksamheter med serveringstillstånd tar Samhällsbyggnad Bergslagen ut en årlig avgift. Avgiften är uppdelad i en fast och en rörlig del. Den fasta delen betalas av samtliga verksamheter med stadigvarande tillstånd. Den rörliga delen baseras på tillståndshavarens omsättning av alkoholdrycker, vilken baseras på restaurangrapporten som ska lämnas in till Samhällsbyggnad Bergslagen senast den 1 mars varje år. Avgifter för tillsyn är exempelvis: För en restaurang med en omsättning mellan 500 001 - 1 000 000 kr/år med ett stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten är avgiften 10 260 kronor/år (fast avgift 2 700 kronor och rörlig avgift 7 560 kronor). Tillståndsinnehavare med servering till slutet sällskap eller provsmakningstillstånd betalar endast en fast avgift på 1 080 kr/år. Regler vid alkoholservering Du kan läsa mer om vilka regler som gäller vid alkoholservering i Samhällsbyggnadsförvaltningens riktlinjer. Där finns även information om serveringstider, handläggningstider och annat. Riktlinjer alkoholservering   Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Mejla info@sb-bergslagen.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 711 80 Lindesberg Text

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: