• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Tobak

Om du vill sälja tobak behöver du söka tillstånd hos Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Tillstånd Från 1 juli 2019 krävs tillstånd för att få sälja tobak. För att din ansökan ska kunna godkännas krävs att du uppfyller lagens krav, bland annat att du inte har skulder hos Kronofogden, att du inte har anmärkningar hos Skatteverket samt att du inte förekommer i polisens belastningsregister för allvarlig brottslighet. När du ansöker om tillstånd för försäljning av tobak kommer Samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda om du är lämplig. Kraven på lämplighet gäller även för andra med ett betydande inflytande i verksamheten t.ex. ägare, finansiärer chefer och andra ansvariga. Egenkontroll När du ansöker som tillstånd ska du skicka med en kopia på verksamhetens egenkontrollprogram. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning om vad ett egenkontrollprogram bör innehålla. Avgifter Samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut en avgift för handläggning av din ansökan om tillstånd. För närvarande är avgiften 8 755 kronor för permanenta tillstånd och 4 260 kronor för tillfälliga tillstånd. Avgiften för ändring av tillstånd är 5 858 kronor. Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför tillsyn på alla försäljningsställen för tobak inom våra kommuner. För tillsynen betalar du en årlig avgift, som för närvarande är 5 858 kronor per år. Vid frågor kontakta Johannes Glanz, tillståndshandläggare 0581-815 31 info@sb-bergslagen.se Blanketter Tobak, folköl och e-cigaretter - tillstånd och försäljning Relaterad information Regler för försäljning av tobak på Folkhälsomyndighetens webbplats Vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. info@sb-bergslagen.se Text

Informationsägare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Sidan uppdaterad: 2020-06-25