• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Torghandel

Välkommen att hyra plats på Nora torg för torghandel.

Nora torg är öppet för torghandel. Uthyrningen sköts av Nora köpmannaförening via Nora stadshotell, som anvisar torghandelsplats och tar hänsyn till handlarens önskemål om placering, så långt det är möjligt.

Torghandel alla dagar

Torghandel får äga rum nästan alla dagar, med start tidigast kl 08 och sluta senast kl 20.00, med undantag för julgransförsäljning samt vid större evenemang:

  • Torghandel med julgranar får pågå från 1 december till och med 23 december alla dagar till klockan 20 och på julafton till klockan 15.
  • Uthyrning för ordinarie torghandel gäller inte under marknadsdagar eller andra större evenemang, till exempel Noradagarna, Noramarken, Norasjön runt och julmarknaden.

Torghandelsplatsen får disponeras en timme före öppning och 30 minuter efter stängning. Handlaren ska städa torghandelsplatsen efter sig och ta med sitt skräp.

Torghandelsplatser

Fasta platser är 3x3.5 meter och tillfälliga platser 3x3,5 meter.
Varje torghandelsstånd betraktas som en bokning. Med ett torghandelsstånd menas en sammanhängande enhet som bord och/eller takställning, presenning eller liknande.

Bokning och tider

Vid bokning av torghandelsplats ska företagsnamn, adress och organisationsnummer samt kontaktperson och telefonnummer till företaget anges. Om handeln bedrivs av privatperson ska personnummer anges.

Skylt

Torghandlare ska ha en tydlig skylt anslagen i försäljningsståndet, där företagsnamn, adress och organisationsnummer för företaget framgår.

Varor och tillstånd

Knivar, stinkbomber, skjutvapen samt explosiva eller pyrotekniska varor får inte säljas på torget. Produkter, varor och tjänster ska följa Tomer (Torg och Marknadshandlarnas ekonomiska förening) och KO (Konsumentverket) rekommendationer och regler.

Vid försäljning av livsmedel gäller aktuella regelverk som tillhandahålls av Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Länk till Tillstånd regler och tillsyn, Livsmedel

Trivsel

Torghandlare är en del av stadens handel och ska uppträda trevligt och serviceinriktat mot varandra och mot kunder. Ett gott bemötande är bra för affärerna och all handel i staden.

Tillsyn

Nora köpmannaförening sköter tillsyn av torghandeln, på uppdrag av Nora kommun. Om föreskrifterna för torghandel inte följs kan handlaren avvisas. Se föreskrifter för torghandel.pdf Öppnas i nytt fönster.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: