• Huvudmeny

Torghandel

Välkommen att hyra plats på Nora torg för torghandel. Torgplatser uthyres måndag - lördag, med vissa undantag.

Nora torg är öppet för torghandel. Utthyrningen sköts av Nora köpmannaförening, Anne Andersson, som anvisar torghandelsplats och tar hänsyn till handlarens önskemål om placering, så långt det är möjligt. Kontaktuppgifter finns i högerspalten.

Skylt

Torghandlare ska ha en tydlig skylt anslagen i försäljningsståndet, där företagsnamn, adress och organisationsnummer för företaget framgår.

Varor och tillstånd

Knivar, stinkbomber, skjutvapen samt explosiva eller pyrotekniska varor får inte säljas på torget. Produkter, varor och tjänster ska följa Tomer (Torg och Marknadshandlarnas ekonomiska förening) och KO (Konsumentverket) rekommendationer och regler.

Vid försäljning av livsmedel gäller aktuella regelverk som tillhandahålls av Bergslagen miljö- och byggförvaltning.

Torghandelsplatser

Fasta platser är 5x3 meter och tillfälliga platser 3x3 meter.
Varje torghandelsstånd betraktas som en bokning. Med ett torghandelsstånd menas en sammanhängande enhet som bord och/eller takställning, presenning eller liknande.

Bokning och tider

Vid bokning av torghandelsplats ska företagsnamn, adress och organisationsnummer samt kontaktperson och telefonnummer till företaget anges. Om handeln bedrivs av privatperson ska personnummer anges.

Torghandel får bedrivas följande tider:

Helgfri måndag-fredag 8-18
Lördag samt dag före helgdag 8-15
Påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton får torghandel pågå längst till klockan 15.

Undantag från ordinarie torghandel

Torghandel med julgranar får pågå från 1 december till och med 23 december alla dagar till klockan 20 och på julafton till klockan 15.

Dagar utan torghandel

Uthyrning för ordinarie torghandel gäller inte under marknadsdagar eller andra större eveneman, till exempel Noradagarna, Noramarken, Norasjön runt och Julmarknaden.
Torghandelsplatsen får disponeras en timme före öppning och 30 minuter efter stängning, för upp- och hopplockning av utrustning, varor och skräp. Handlaren ska städa torghandelsplatsen efter sig och ta med sitt skräp.

Trivsel

Torghandlare är en del av stadens handel och ska uppträda trevligt och serviceinriktat mot varandra och mot kunder. Ett gott bemötande är bra för affärerna och all handel i staden.

Tillsyn

Nora köpmannaförening sköter tillsyn av torghandeln. Om inte reglerna för torghandel följs kan handlaren avvisas från platsen.

Se föreskrift, avgifter och karta, i högerspalt.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2018-04-10

Torghandel

Uthyrning av torgplatser

Nora köpmanna­förening via
Anne Andersson
Nora Stadshotell
Rådstugugatan 21, Noralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Telefon: 0587- 31 14 35
www.norastadshotell.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Användning av övrig offentlig platsmark ansöks hos polisen
Övriga frågor om offentliga platser.
Kommunledningskontoret
Telefon: Växel 0587-810 00

Ordnings­föreskrifter för torghandel.