• Huvudmeny

Torghandel

Välkommen att hyra plats på Nora torg för torghandel. Torgplatser går att hyra måndag - lördag med vissa undantag.

Plats

Torghandel får ske på den västra sidan av Nora torg, närmast Rådstugegatan. Nora köpmannaförening har hand om uthyrningen via Klara Sandberg på Hund & Kattbutiken, som anvisar torghandelsplats och tar om möjligt hänsyn till handlarens önskemål om placering Kontaktuppgifter hittar du här till höger på sidan.

Skylt

Torghandlare ska ha en tydlig skylt anslagen i försäljningsståndet, där företagsnamn, adress och organisationsnummer för företaget framgår.

Varor och tillstånd

Knivar, stinkbomber, skjutvapen samt explosiva eller pyrotekniska varor får inte säljas på torget. Produkter, varor och tjänster ska följa Tomer (Torg och Marknadshandlarnas ekonomiska förening) och KO (Konsumentverket) rekommendationer och regler.

Vid försäljning av livsmedel gäller aktuella regelverk som tillhandahålls av Bergslagen miljö- och byggförvaltning.

Torghandelsplatser

Fasta platser 5*3 m, tillfälliga platser 5*3 m.
Markeringar finns i marken för platsernas storlek. Varje torghandelsstånd betraktas som en bokning av plats. Med ett torghandelsstånd menas en sammanhängande enhet som bord och/eller takställning, presenning eller liknande.

Bokning och tider

Vid bokning av torghandelsplats ska företagsnamn, adress och organisationsnummer samt kontaktperson och telefonnummer till företaget anges. Om handeln bedrivs av privatperson ska personnummer anges.

Torghandel får bedrivas följande tider:

Helgfri måndag-fredag 08.00-18.00

Lördag samt dag före helgdag 08.00-15.00

På påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton får torghandel pågå längst till klockan 15.00.

Undantag för ordinarie för torghandel

Torghandel med julgranar får pågå från 1 december till och med 23 december alla dagar till klockan 20.00 och på julafton till klockan 15.00.

Undantagna dagar

Uthyrning för ordinarie torghandel gäller inte under marknadsdagarna eller andra större evenemang såsom exemplevis: Noradagarna, Noramarken, Norasjön runt och Julmarknaden.
Torghandelsplatsen får disponeras en timme innan öppning och 30 minuter efter stängning, för upp- och hopplockning av utrustning, varor och skräp. Handlaren ska städa torghandelsplatsen efter sig och ta med sig sitt skräp.

Trivsel

Torghandlare är en del av stadens handel och skall uppträda trevligt och serviceinriktat mot varandra och mot sina kunder. Ett gott bemötande är bra för affärerna och all handel i staden.

Tillsyn

Nora köpmannaförening sköter tillsyn av torghandeln. Om inte reglerna för torghandel följs kan handlaren avvisas från platsen.

Hela föreskriften, avgifter och karta finns bifogat på sidan


Informationsägare: Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret
Sidan uppdaterad: 2014-04-29

Torghandel

Uthyrning av torgplatser

Nora köpmanna­förening via
Anne Andersson
Nora Stadshotell
Rådstugugatan 21, Noralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Telefon: 0587- 31 14 35
www.norastadshotell.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Användning av övrig offentlig platsmark ansöks hos polisen
Övriga frågor om offentliga platser.
Kommunledningskontoret
Telefon: Växel 0587-810 00

Ordnings­föreskrifter för torghandel.