• Huvudmeny

Hela människan

Hela människan

Hela människan - Socialt arbete på kristen grund.

Huvudmän är Svenska Kyrkan och Frikyrkorna.
Ordförande i Nora: Ulla Karlsson tel: 12897, 070-5883833

Gruppverksamhet

Ria-café, för alla åldrar
Vill motverka utanförskap genom sång, musik, samtal och trivsam samvaro.
Kontaktperson: Lilian Möller tel: 12294, Anna-Stina Karlsson tel: 250 92

Tre små gummor, café för äldre damer
Vill motverka ensamhetskänsla, sätta lite guldkant på vardagen, genom trivsam gemenskap, berättande, erfarenhetsutbyte m.m
Konatktperson: Gerd Melin tel: 92079, Monika Johansson tel: 911 40

Möt världen café, för män med invandrarbakgrund
Vill medverka till bl.a. språkträning genom att möta svenska män, få ett utökat kontaknät m.m.
Kontaktperson: Ingalisa Persson tel: 72040, Ford Nalbandyan tel: 147 11

Övrig verksamhet
Hela Människan samarbetar med Nora Kommun inom ex. Anhörigstöd,
barnstöd, väntjänst m.m., samt med Svenska Kyrkan i samband med Sinnesrogudstjänster.


Informationsägare: Svenska kyrkan, frikyrkorna, Nora kommun
Sidan uppdaterad: 2015-10-12