• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Familj, Barn och ungdom

Barn, ungdomar och familjer som behöver stöd under en kortare eller längre tid kan få det genom socialtjänsten.

Socialtjänst för barn och ungdom 0-21 år

Alla kan någon gång i livet drabbas av personliga problem, nästan alla känner någon som behöver stöd och hjälp. Socialtjänsten erbjuder rådgivning samt behovsprövat stöd och behandling.

Vi finns där ungdomar finns; på skolor och ute på kvällar & nätter.

Stöd till föräldrar och råd kring sådant som händer under ungdomars tonårstid är en del av vårt jobb. Vi arbetar också med myndighetsutövning.

Barn som far illa

Anmälan om barn och tonåringar som far illa, orosanmälan, gör du till tel 070-0050380. Se även akut hjälp Öppnas i nytt fönster.
Om du misstänker eller vet att ett barn eller tonåring far illa bör du genast kontakta socialtjänsten. Du kan ringa eller skriva ett brev eller skicka e-post. Du har rätt att vara anonym.
Personal inom förskola och skola har laglig skyldighet att anmäla om misstanke finns att barn och ungdomar far illa.

Är du tveksam om du ska göra en anmälan eller inte kan du kontakta barn- och ungdomsenhetens mottagningningsgrupp och rådfråga om hur du ska göra utan att nämna vem det gäller.

Alkohol och droger

  • Dricker du för mycket eller tar droger? Vill du ha hjälp att bli nykter/drogfri?
  • Är du förälder till en tonåring som missbrukar alkohol eller droger?

Alkohol och narkotika är exempel på olika droger. Med droger menas att det är något som man blir påverkad och kan bli beroende av. Den som är beroende har berusat sig så mycket att kroppen blivit van att vara påverkad.
Många droger är olagliga att använda, tillverka eller sälja. En del droger kan vara lagliga med ändå skadliga om man använder dem på fel sätt, som till exempel vissa läkemedel.

Socialtjänsten har möjlighet att hjälpa till med drogtester, motiverande samtal.

Brister i föräldraskap

Barn är beroende av att vuxna skyddar, tar hand om och vårdar dem. Oftast klarar vuxna av att hjälpa och stötta sitt barn, men ibland räcker inte förmågan trots att viljan finns: föräldern klarar inte att ge sitt barn tillräckligt med omvårdnad, mat eller hjälpa till så att barnet kommer iväg till skolan på morgonen.

Kanske är föräldern våldsam eller hotfull eller bryr sig inte om var barnet är på dagar, kvällar och nätter. Föräldern kan ha fullt upp med egna problem, så att barnet glöms bort. Som barn känner du dig övergiven, ledsen och otrygg och det kan leda till att du hamnar i fel sällskap och själv utsättas för brott eller begå olagliga handlingar.

Om du känner igen det här för din egen eller någon annans räkning ska du berätta det för en vuxen i din närhet. Det kan vara en person som du känner förtroende för, till exempel en kompis förälder, en lärare eller någon annan på skolan.

Bråk hemma

Alla familjer bråkar ibland, men i en del familjer är det alltid bråk. Det kan även vara någon som slår eller hotar och då är det svårt att känna trygghet hemma. Det kan finnas en oro för att gå hem och att ta hem kompisar. Det kan också handla om att du som förälder är rädd för ditt barn eller tonåring.

Om dina föräldrar bestämmer sig för att inte längre bo tillsammans kanske du känner dig arg och ledsen. Dina föräldrar kanske behöver hjälp att komma överens. Du och dina föräldrar kan få hjälp och stöd.

Det är mycket som ska bestämmas när föräldrar bor på olika håll. Vårdnaden, var du ska bo och hur kontakten med den andre föräldern ska se ut är viktiga frågor för föräldrarna. Det är också viktigt att de lyssnar på dig och hur du känner det.

Föräldrar kan få hjälp att komma överens med stöd av familjerätten inom socialtjänsten eller familjebehandlingen Vingen. Se Kontaktuppgifter.

Behöver du också någon att prata med? Då kan du vända dig till skolkuratorn på din skola, se Elevhälsan.

Fältassistent

Fältassistenterna arbetar uppsökande med målet att förebygga och förhindra begynnande kriminalitet, missbruk och mobbning. Arbetet sker tillsammans med fritidsgårdar, andra myndigheter, föräldrar och föreningsliv. Fältassistenten deltar vid skolavslutningar och andra tillfällen när miljön kan vara riskfylld för unga, men kan även stödja föräldravandringar, delta i föräldramöten och ge råd och stöd till ungdomar som tar kontakt med oss.

Kriminalitet

Har du begått en kriminell handling? Man kan hamna i situationer som leder till att man bryter mot lagen. Då kan du behöva hjälp att klara ut situationen, gentemot den drabbade, polisen och din familj.
Om du som ung person har blivit utsatt för brott så finns socialtjänsten vid din sida, om du behöver stöd. 

Kris i livet

En kris som inte blir löst på ett bra sätt kan leda till psykisk ohälsa. Upplever du en kris beror det ofta på att det har hänt något allvarligt i livet som är svårt att hantera, t ex att man är med om en olycka, upplever en katastrof, att någon närstående blir sjuk eller dör eller något annat oförutsett. 
Socialtjänsten finns som stöd när du bäst behöver det!

Sexuella övergrepp

Alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som man gör mot sin vilja, är sexuella övergrepp. Har du blivit utsatt kan du få hjälp.

Det är ett brott att ha en sexuell relation med någon när man är under 15 år - vare sig det är en äldre tonåring eller en vuxen, även om man själv vill eller tar initiativ. Ett barn har inte heller rätt att ta på ett annat barn mot dess vilja.
Har du blivit utsatt för sexuella övergrepp kan du ta kontakt med Resursens socialtjänst som kan ge dig hjälp och stöd.

Familjebehandling Vingen

Att vara förälder eller vårdnadshavare är inte alltid enkelt, många frågor och funderingar kan dyka upp och det kan vara svårt att veta hur du ska hantera olika situationer i vardagen. Det finns möjlighet till stöd och råd via Vingens föräldratelefon, ingen fråga är för liten eller för stor. Vi som svarar har mångårig erfarenhet av att arbeta med familjer.

Telefonen är bemannad måndagar och fredagar mellan klockan 08.30 till 09.30. Tveka inte att höra av dig med dina frågor.

Kontakt: 073-393 66 31

Vingen är en öppen mottagning för dig som vill ha stöd i barn- och familjefrågor. Som barn räknas man till 20 års ålder och är du mellan 18 och 20 år kan du ta egen kontakt.

Vingen erbjuder råd och stöd via telefon, på Vingen eller i hemmet. På Vingen får du i lugn och ro prata igenom hur du har det. Personalen har tystnadsplikt och ditt besök är kostnadsfritt.

Samtalen kan t.ex. handla om att du inte räcker till, kris i familjen,syskonbråk, tonårsproblem,relationsproblem i familjen, skolproblem, svårigheter att få vardagen att fungera eller att samarbeta som föräldrar.

Vingen har återkommande föräldrakurser, ta kontakt för information och anmälan!

Vingen jobbar även på uppdrag av socialsekreterare.

Stödlinjer för barn och unga

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: