Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

NoraFör

NoraFör är en övergripande arbetsgrupp med syfte att främja barn och ungas hälsa och trygghet i Nora. Särskilt fokus är på alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar.

NoraFör består av representanter som på olika sätt möter unga i sin vardag. Arbetsgruppen består av samverkande parter: polis, socialtjänst, grundskola, fritidsgård, vuxenlärandeenheten, alkohol- och tobakshandläggare och folkhälsoteamet.Tillsammans arbetar vi genom att

  • skapa en gemensam lägesbild
  • utbyta information, erfarenheter och kunskap
  • bedriva ett främjande och förebyggande arbete för barn och ungas hälsa och trygghet
  • utveckla och driva arbetsmetoder
  • planera insatser utifrån behov sprida information till vårdnadshavare, anhöriga, och personal

Aktuellt

Just nu arbetar vi med särskilt fokus på ungas hälsa och sexualitet.öppnas i nytt fönster

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-03-05