• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Mer om korttidsvistelse enligt LSS

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att du tillfälligt, under kortare eller längre tid, vistas i ett korttidshem med personal dygnet runt.

I korttidsvistelse ingår omvårdnad och du får stöd med dina dagliga personliga behov som t ex hygien, förflyttning, på- och avklädning och hjälp vid måltider.

Vem kan få korttidsvistelse?

Korttidsvistelse beviljas personer med sådana funktionsnedsättningar att de har rätt till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa personer med  funktionsnedsättningar, LSS,.

Korttidsvistelse syftar till att ge den som har en funktionsnedsättning miljöombyte och stimulans i den personliga utvecklingen samtidigt som anhöriga ges avlastning.

När du fått ett beslut om korttidsvistelse enligt LSS har du rätt att förvänta dig följande:

  • Du får erbjudande om korttidsvistelse senast inom tre månader.
  • Du får stöd och hjälp med sådana dagliga personliga behov som du har svårigheter att klara själv.
  • Tillsammans med dig och anhörig eller god man utformas en genomförandeplan för hur du ska få din korttidsvistelse. Genomförandeplanen följs upp minst en gång om året.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: