• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Mer om korttidsvistelse enligt LSS

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att du tillfälligt, under kortare eller längre tid, vistas i ett korttidshem med personal dygnet runt.

I korttidsvistelse ingår omvårdnad och du får stöd med dina dagliga personliga behov som t ex hygien, förflyttning, på- och avklädning och hjälp vid måltider.

Vem kan få korttidsvistelse?

Korttidsvistelse beviljas personer med sådana funktionsnedsättningar att de har rätt till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa personer med  funktionsnedsättningar, LSS,.

Korttidsvistelse syftar till att ge den som har en funktionsnedsättning miljöombyte och stimulans i den personliga utvecklingen samtidigt som anhöriga ges avlastning.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: