• A-Ö
 • Om webbplatsen
 • Huvudmeny

Demensteam i Nora

 Demensteamet vänder sig till dig som har fått en demensdiagnos, eller är anhörig eller anhörigvårdare till en person med demenssjukdom.

Demensteamet har som uppdrag att följa upp personer som nyligen fått en demensdiagnos och informera om det stöd som finns för den demenssjuke och för dennes närstående.

Detta med syftet att säkerställa god livskvalitet och att insatser och stöd för personer med demenssjukdom följs upp.

Målet är att demensteamet ska vara "steget före" i kontakten med den enskilde och närstående vid en demenssjukdom.

De erbjuder även stöd och handledning till personal som utför omsorg och hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende.

Demensteamet ger råd och stöd till:

 • den demenssjuke själv
 • anhöriga
 • alla som har frågor kring hjälpmedel vid minnessvikt
 • personal inom omsorg som möter demenssjuka i sitt arbete

Det gör teamet bland annat genom:

 • hembesök
 • samtal i grupp och individuellt
 • föredrag och utbildningar
 • förmedlar kontakt med föreningar och andra organisationer som erbjuder stöd
 • handledning individuellt eller i grupp

Demensteamet består av

 • specialistundersköterska och demenssamordnare
 • biståndshandläggare
 • Arbetsterapeut
 • sjuksköterska

Anhörigcafé

Demensteamet bjuder in till anhörigcafé för anhöriga till personer med demenssjukdomar.

Plats: Tullbackagårdens samlingssal

Tid: Ojämna veckor, Tisdagar 10:00-12:00 (Anhörigcafé den 5 december är inställt, nästa blir samma tid den 19 december, detta är sista anhörigcaféet för året.)


Föranmäl er gärna till: Demenssamordnare

Telefon: 073-866 98 87,

e-post: kristina.lokander@nora.se

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: