• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Personlig assistans från Nora kommun

Du har möjlighet att köpa din personliga assistans från Nora kommun. Kommunen ansvarar då för rekrytering och anställning personal.

Nora kommun erbjuder personlig assistans med stort kund inflytande och hög kvalitet. Väljer du kommunen som assistansanordnare kommer du att köpa dina tjänster med den assistansersättning du fått beviljad av försäkringskassan. Du meddelar då Försäkringskassan att du valt Nora kommun som din assistansanordnare.

Du eller din företrädare kommer tillsammans med enhetschefen på kommunen att planera var, hur och när assistansen ska utföras, utifrån utredning och beslut Försäkringskassan tagit.

Tillsammans går ni igenom hur du vill att assistansen ska utformas utifrån dina behov samt vilka kvalifikationer du söker hos din/dina personliga assistenter som ska arbeta hos dig.

Enhetschefen ansvarar för rekrytering och anställning av den eller de personer som bedöms vara aktuella att arbeta hos dig som personlig assistent. Nora kommun anställer enbart personal som vi anser vara lämpliga för att kunna kvalitetssäkra den assistans som ges, och vid anställning av ny personal krävs det att man lämnar ett utdrag ur belastningsregistret.

När rekryteringsprocessen är avslutat upprättas en genomförandeplan med de mål och delmål du har utifrån svårigheter och behov, och arbetsrutiner för personalen med hänsyn till dina insatser. Genomförandeplanen följs upp minst en gång om året.

Enhetschef ansvarar för lönesättning, arbetsledning, schemaläggning, arbetsplatsmöten, kompetensutveckling och för att tillgodose en god arbetsmiljö.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2018-02-26