• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Personlig assistans från privat assistansamordnare

Du kan köpa personlig assistans från privat assistansanordnare. Du eller din företrädare skriver ett avtal med den valda assistansanordnaren.

Om du som är assistansberättigad väljer att köpa din assistans från en privat assistansanordnare kontaktar du Försäkringskassan och meddelar vilken assistansanordnare du valt. Du köper din assistans med den assistansersättning du fått beviljad av försäkringskassan.

Du eller din företrädare skriver ett avtal med den valda assistansanordnaren som reglerar anordnarens och kundens skyldigheter och rättigheter. Ett avtal är mycket viktigt då du kan hamna i konflikt med din anordnare. Avtalet kan sägas upp av båda parter med den uppsägningstid som anges i avtalet.

Tillsammans med din assistansanordnare väljer ni och anställer den eller de personliga assistenter som ni anser har rätt kvalifikationer och som bedöms lämpliga för att arbeta hos dig som personlig assistent.

Assistansanordnaren tar arbetsgivaransvaret, vilket innebär rekrytering och anställning av personal, lönehantering, skatter och sociala avgifter. De ansvarar även för assistenternas arbetsmiljö och att redovisa till försäkringskassan och skatteverket.

Kommunen har skyldighet att ersätta assistansanordnaren vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro. Den assistans­berättigad kan välja att ge sin assistansanordnare fullmakt att ansöka om merkostnad för sjukfrånvaro hos kommunen. Ansökan skickas till kommunens LSS-handläggare.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2018-02-26