• Huvudmeny

Sociala samfonden

Sociala Samfonden har till syfte att ge stöd åt behövande i Nora kommun.

Du som är folkbokförd i Nora kommun kan söka ekonomiskt bidrag ur fonden. Pengarna fördelas på de sökande som individ och familjeomsorgen bedömer har störst behov, utifrån individuella behov. Varje år prövas om det kan ske utbetalning ur samfonden. Eftersom avkastningen under 2018 varit 0 kr har kommunen beslutat att det inte kommer att fördelas några fondmedel detta år.

Ansökan ska ske på anvisad blankett. Ofullständigt ifyllda ansökningar kommer inte att behandlas. Kontrollera därför noga din ansökan innan du skickar den.

Utbetalning på beviljade ansökningar sker i mitten av december. Det är viktigt att kontonummer skrivs tydligt på ansökan.
Besked om bidrag sker via brev under december månad varje år

Ansökningsblankett kan också hämtas på gamla Rådhuset och kommunhuset.

Ansökan skickas till Nora kommun, IFO Vuxen, Nora kommun, 713 80  NORA

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2018-11-13