• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Sociala samfonden

Sociala Samfonden har till syfte att ge stöd åt behövande i Nora kommun.

Du som är folkbokförd i Nora kommun kan söka ekonomiskt bidrag ur fonden. Pengarna fördelas på de sökande som individ och familjeomsorgen bedömer har störst behov, utifrån individuella behov. Varje år prövas om det kan ske utbetalning ur samfonden.

Det utdelningsbara kapitalet för Sociala samfonden 2022 uppgår till 727 kronor. Beslut har tagits att det kapitalet sparas och adderas till utdelningsbart kapital för 2022.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: