• Huvudmeny

Familj, barn och ungdom

Resursen är en egen enhet inom Bildningsförvaltningen som är riktad till barn och ungdomar i åldern 0- tom 20 år och deras familjer. Resursen består av socialtjänst, elevhälsan, familjecentralen Pirayan och familjebehandlingen Vingen.

Resursens grundtanke är att barn och ungdomar gynnas av att det privata nätverket och de professionella samverkar och samarbetar med barnets/ den unges behov i centrum.

Vad kan Resursen hjälpa dig med?
Uppdraget är att utreda, förebygga, samt arbeta med tidiga och behandlande insatser.

På Resursen arbetar en enhetschef som i sin arbetsgrupp har 1:e socialsekreterare, socialsekreterare, kurator, skolpsykolog, familjebehandlare, LSS-handläggare, specialpedagog och skolsköterska. Till Resursen är även familjecentralen kopplad där personal från Resursen arbetar tillsammans med personal från landstinget.

Alla familjer kan hamna i olika kriser och svårigheter, då kan man vända sig till Resursen för att få stöd och hjälp. När skolans resurser inte räcker till eller det behövs andra insatser till ett barn, en ungdom eller en familj kan Resursen vara nästa steg. Det kan handla om olika sätt att behöva gå i skolan, trassliga familjerelationer, alkoholproblem hos en ungdom eller i familjen, samtal vid skilsmässa, självmordstankar, mobbning, utanförskap, läs- och skrivsvårigheter, fysiska besvär, ungt föräldraskap, föräldrakurser, kriminalitet etc.

Det har framkommit i forskningen att samverkan gynnar barnets utveckling och detta har Nora kommun tagit fasta på. Att se barnets hela situation gör också att barnet kan få en helhetsinsats. Det är viktigt att barnets behov kommer i fokus.

Inom barnomsorg, skola och socialtjänst utgår vi från att barn alltid gynnas av att de vuxna i barnets omgivning samverkar och samarbetar positivt utifrån barnets behov


Resursen är en egen enhet inom Bildningsförvaltningen.

Informationsägare: Bildningsförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2013-12-19

Resursens entré

Enhetschef

Göran Antonsson
Telefon: 0587-811 34
E-post:goran.antonsson@nora.se

Besöksadress till Resursen
Borgmästargatan 19
Hitta till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här finns möjlighet att tycka till om Resursen.

Lämna synpunkter

Folkhälsoteamet arbetar med folkhäsofrågor i Nora kommun
Folkhälsoteamet/Barn och ungas hälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster