• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Fältarna i Nora

Fältarna i Nora vänder sig till dig som är mellan 10-25 år. Vi arbetar med förebyggande, trygghetsskapande och uppsökande verksamhet på uppdrag av socialtjänsten.

Vi finns på platser där du och dina vänner vistas under dagar, kvällar och helger, vi erbjuder råd och stöd till de ungdomar som vill och behöver, vi har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet vilket innebär att det du som ungdom berättar för oss stannar hos oss om det inte innebär en risk att du far illa.

Vi har ett nära samarbete med kommunens grundskolor, gymnasieskola, fritidsgård, polis, socialtjänst, familjebehandling och föreningar.

Vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare kan ta kontakt med oss om du har frågor eller känner oro för ditt barn, vi tar även kontakt dig som vårdnadshavare om vi känner en oro för din ungdom och för att tidigt uppmärksamma och samverka med er.

Fältarna håller även i olika samtalsgrupper och föreläsningar om relationer, droger, alkohol med mera.

Välkommen att kontakta oss i fältgruppen om stort eller smått.

Marika: 070-615 59 00

Fredrik: 073-745 57 89

Informationskväll - vuxna på stan


Fältarna tillsammans med fritidsgården bjuder in till en informationsträff om hur du som vuxen kan vara med och stötta, bidra och påverka till ett tryggare Nora för barn och ungdomar.

Vi vänder oss till dig som är vårdnadshavare till en tonåring, anhörig eller trygg vuxen som vill föra en dialog om hur vi tillsammans kan samverka för ungdomarnas bästa.

Datum: 7 februari
Plats: Fritidsgårdens lokaler på Karlsängskolan
Tid: 18.30-19.30


Som vuxna har vi ansvar för att våra barn och ungdomar skall trivas i vårt samhälle. Många ungdomar behöver ibland bara någon vuxen att prata med – någon annan än deras lärare, förälder eller någon myndighetsperson

Syftet med ”Vuxna på stan” är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute i samhället.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: