• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kontaktperson

Nora kommun behöver personer som vill engagera sig för barn och unga som på olika sätt behöver stöd i vardagen.

Här kan du läsa om våra uppdrag som familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kontaktperson.

Familjehem

Det finns barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma. Då kan ett familjehem vara ett alternativ. Ett familjehem tar emot barn eller ungdomar i åldern 0-20 år i sitt hem för att ge dem trygghet och gemenskap. Beroende på situationen kan det vara för en kortare eller längre tid.

 

Som familjehem är det viktigt att stödja barnet inom viktiga områden i livet som t.ex. skolgång och hälsa. Att vara familjehem innebär ofta en utmaning på ett eller annat sätt, men du kan även räkna med att få mycket tillbaka i form av glädje, kunskaper och stimulans.

 

Läs mer om att bli familjehem

Jourhem

Ibland behöver ett barn eller en ungdom komma hemifrån akut och då behövs jourhem. Ofta kan det vara under tiden som Socialtjänsten utreder vad barnet behöver för hjälp på längre sikt. Placeringens längd kan variera från några enstaka dagar upp till fyra månader, ibland längre än så. Att vara jourhem innebär att du tillfälligt och under en begränsad tid går in i förälderns ställe, och det är du som ansvarar för den dagliga omvårdnaden om barnet.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj fungerar som ett komplement till barnets egen familj. Ibland är det för att barnen behöver stöd och byta miljö, ibland är det en förälder som behöver avlastning. Barnet eller ungdomen bor fortfarande kvar hemma, men vistas under någon eller några helger i månaden i sin kontaktfamilj under en bestämd tid.

Kontaktperson

En kontaktperson är en trygg vuxen som träffar ett barn eller ungdom några gånger i månaden för att utöka dennes sociala nätverk och/ eller hjälpa den unge att bryta social isolering. Vad du och den som får insatsen gör bestämmer ni tillsammans utifrån den personens intressen och önskemål.

Gör en insats - bli familjehem

Har du plats och tid att öppna upp ditt hem för ett barn eller ungdom som inte kan bo hemma? Har du mod men också tålamod för ett barn eller ungdom som behöver stöd? Kan du sätta upp ramar men samtidigt kunna ge kärlek till ett barn eller ungdom som behöver det extra mycket? Då söker vi efter dig, kontakta familjehemssekreterare i Nora kommun.

Bild från socialstyrelsen min insats

Informationsägare: Socialförvaltningen
Sidan uppdaterad: