• Huvudmeny

KAA-Ungdomar 16-19 år utan studiegång

Kommunalt aktivitetsansvar 

Du som är 16 tom 19 år omfattas av det s.k. aktivitetsansvaret. Kommunen har skyldighet att hålla sig informerad om vad ungdomar i kommunen har för sysselsättning och att erbjuda hjälp/aktivitet med tex vägledning gällande skol- och arbetslivsfrågor till dig om du behöver det. Vi kontaktar som avbrutit studierna eller är nyinflyttad i kommunen för att ta reda på vad du gör och om du behöver stöd. Ungdomssamordnaren och SYV har också tät kontakt med de gymnasieskolor där Nora kommun har elever för tidig samverkan och uppföljning runt eleverna.

Vi erbjuder stöd med

 • Byte av skola/program
 • Att börja på introduktionsprogram i Nora
 • Studiebesök
 • Praktik
 • Ansökningar till praktik eller arbete
 • Stöd i kontakt inför arbete och till AF
 • Kontakt med elevhälsa eller landstingsvård
 • Kontakt med familjebehandling, socialtjänst/IFO och missbruksteamet
 • Hjälp med kontakt även till andra myndigheter

  för tillvället vakant tjänst inom områdena
 • Information om och ansökan till kurser och utbildningar
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Fördjupade vägledningssamtal

 

Behöver du hjälp och stöd med något av ovanstående är du välkommen att kontakta ungdomssamordnaren eller studie- och yrkesvägledaren för KAA genom kommunens växel 810 00.

Informationsägare: Barn och unga
Sidan uppdaterad: 2018-01-09

Ungdomssamordnare
Telefon: 0587-812 26
Adress: Tingshuset, Prästgatan 15
e-post: lena.boskarloof@nora.se

Praktiksamordnare
Helen Enekvist
Telefon: 0587-810 30
e-post: helen.enekvist@nora.se

Studie- och yrkesvägledare (SYV):
Vakant för tillfället
Telefon:
Adress:
e-post: