• A-Ö
  • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

NoraFör

NoraFör är en övergripande arbetsgrupp med syfte att främja barn och ungas hälsa och trygghet i Nora kommun. Särskilt fokus är på alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar.

NoraFör arbetar med att skapa en gemensam lägesbild där kommunen och andra aktörer kan utbyta information erfarenheter och kunskap.

Vi arbetar med att bedriva ett främjande och förebyggande arbete för barn och ungas hälsa och trygghet.

NoraFör utvecklar och driver arbetsmetoder samt planerar insatser utifrån behov. Det kan till exempel vara att sprida information till vårdnadshavare, anhöriga eller personal inom olika verksamheter som berörs.

Vilka är NoraFör

NoraFör är en samverkansgrupp med representanter som på olika sätt möter unga i sin vardag. Arbetsgruppen består av Polisen, socialtjänsten, grundskolan, fritidsgården, vuxenlärandeenheten, Samhällsbyggnad Bergslagen och folkhälsoteamet.

Aktuellt

Just nu har vi fokus på att främja ungdomars psykiska hälsa.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-08-26