• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

NoraFör

NoraFör är en övergripande arbetsgrupp med syfte att främja barn och ungas hälsa och trygghet i Nora kommun. Särskilt fokus är på alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar.

NoraFör arbetar med att skapa en gemensam lägesbild där kommunen och andra aktörer kan utbyta information erfarenheter och kunskap.

Vi arbetar med att bedriva ett främjande och förebyggande arbete för barn och ungas hälsa och trygghet.

NoraFör utvecklar och driver arbetsmetoder samt planerar insatser utifrån behov. Det kan till exempel vara att sprida information till vårdnadshavare, anhöriga eller personal inom olika verksamheter som berörs.

Vilka är NoraFör

NoraFör är en samverkansgrupp med representanter som på olika sätt möter unga i sin vardag. Arbetsgruppen består av Polisen, socialtjänsten, grundskolan, fritidsgården, vuxenlärandeenheten, Samhällsbyggnad Bergslagen och folkhälsoteamet.

Aktuellt

Inbjudan till informationsmöte kring drogsituationen bland våra unga i Nora

Tisdag 22 mars klockan 18.00 – 20.00. Karlsängskolans aula

Du som vårdnadshavare är den viktigaste personen i ditt barns liv och har störst möjlighet att påverka ditt barns inställning till alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Under kvällen ges även tillfälle till att träffa andra vårdnadshavare och vuxna för samtal och nätverkande. Inbjudan riktas till dig som möter unga i hemmet, på fritiden och i ditt arbete.

Kvällen innehåller bland annat:

  • Nuvarande läge i Nora kommun
  • Polisen och kommunen informerar om droger och Darknet
  • Vad ska jag som förälder vara uppmärksam på?
  • Information om Vuxna på stan i Nora
  • Frågestund och diskussion

Varmt välkomna!

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2022-02-22