• Huvudmeny

Elevhälsan

Elevhälsan arbetar på uppdrag av rektor och/eller föräldrar med barnets/elevens situation i förskolan/skolan.

Som regel uppmanas föräldrar som tar direktkontakt med Elevhälsan att även delge ärendet till skolan för att på så sätt bättre kunna samarbeta kring barnets/elevens behov.

Den personal som arbetar i Elevhälsan är:


Kurator som ser till barnets/elevens sociala situation och förmåga och arbetar med familj och nätverk.


Skolsköterska som följer elevens hälsoutveckling genom regelbundna hälsokontroller samt arbetar med vaccinering enligt vaccinationsprogrammet. Öppen mottagning finns på varje skola där enklare sjukvårdsinsatser kan utföras. Genom skolsköterskan kan tider bokas hos skolläkare efter bedömning.


Specialpedagog ser till barnet/eleven/gruppens pedagogiska situation, skolmiljö och inlärningsmässiga förutsättning.


Skolpsykologen ger stöd, råd och vägledning till elever och föräldrar.  Skolpsykologen arbetar också med att utreda enskilda elevers svårigheter i skolan för att få bättre kunskap om hur barnet kan få stöd i sitt lärande och sin utveckling.

All personal inom elevhälsan har tystnadsplikt.

Elevhälsans personal nås via kommunens växel 0587 - 810 00

Informationsägare: Bilsningsförvaltningen, Resursen
Sidan uppdaterad: 2014-03-06

Enhetschef

Göran Antonsson
Telefon: 0587-811 34
E-post:goran.antonsson@nora.se

Här finns möjlighet att tycka till om Resursen.

Lämna synpunkter