• Huvudmeny

Mål för Resursen

Barnets bästa och barnets rätt att få uttrycka sina åsikter och få dessa beaktade skall vara vägledande principer för allt arbete inom Resursens verksamhetsområde.

Mål


 
Resursen skall aktivt arbeta förebyggande och med tidiga insatser i ålder och skeende
 
  • Trygga uppväxtvillkor för barn och ungdom
  • God hälsa och positiv utveckling
  • Goda skolresultat
  • Resursen samarbetar internt och samverkar externt med barnets och ungdomens behov i fokus
  • God och nära samverkan med barnets familj och övrigt nätverk
  • En barnkonsekvensanalys ska alltid göras när ett beslut får påtagliga konsekvenser för ett barn
  • Barnets egna resurser och resurser i barnets nätverk ska mobiliseras och tas vara på
  • Utbildning, stöd, vård och behandling skall ges i hemkommunen

Informationsägare: Bildningsförvaltningen, Resursen
Sidan uppdaterad: 2012-12-10

Enhetschef

Göran Antonsson
Telefon: 0587-811 34
E-post:goran.antonsson@nora.se

Här finns möjlighet att tycka till om Resursen.

Lämna synpunkter