• Huvudmeny

Socialtjänst för barn och ungdom 0-21 år

Socialtjänstens huvuduppgifter är att arbeta med råd och stöd och myndighetsutövning i sociala frågor.
Alla kan någon gång i livet drabbas av personliga problem. Nästan alla känner någon som behöver stöd och hjälp. Socialtjänsten erbjuder genom olika verksamheter rådgivning och stöd samt behovsprövat stöd och behandling.

Inom socialtjänsten finns utredningsenhet, familjerätt, familjehemsvård, LSS för barn och unga, förebyggande och uppsökande verksamhet.

Informationsägare: Bildningsförvaltningen, Resursen
Sidan uppdaterad: 2012-12-10

Enhetschef

Göran Antonsson
Telefon: 0587-811 34
E-post:goran.antonsson@nora.se

Här finns möjlighet att tycka till om Resursen.

Lämna synpunkter