• Huvudmeny

Tyck till om Socialtjänsten, Elevhälsan och Vingen

Tyck till och lämna synpunkter om Resursens verksamheter socialtjänst, elevhälsa och vingen för barn, ungdom och familj.
Här har du möjlighet att lämna synpunkter på våra verksamheter och inte enskilda fall — positivt, sådant som behöver förbättras, bemötande, tillgänglighet, klagomål.

Informationsägare: Bildningsförvaltningen,Individ- och familjeomsorgen, Resursen
Sidan uppdaterad: 2012-12-10

Enhetschef

Göran Antonsson
Telefon: 0587-811 34
E-post:goran.antonsson@nora.se

Klagomål och synpunkter som registreras blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning, skyndsamt och i läsbar form, tillhandahålla den.