• Huvudmeny

Tillfällig vistelse i Nora

Du som planerar att besöka eller tillfälligt bo i Nora kommun och behöver hemtjänst, trygghetslarm och/eller hemsjukvård ska vända dig till biståndshandläggare i din hemkommun.

Din hemkommun prövar din begäran och kontaktar sedan Nora kommun med en beställning/begäran om utförande av de insatser du behöver. Det är hemkommunen som informerar vistelsekommunen om man har behov av hemsjukvård/rehabilitering under vistelsen.

Insatserna behöver vara anpassade till förutsättningarna i den tillfälliga vistelsebostaden. Nora kommun behöver få in begäran om hemtjänst från din hemkommun senast fyra veckor innan din vistelse påbörjas. Din biståndshandläggare använder sig av blanketten ”Beställningsblankett för insatser enligt socialtjänstlagen vid tillfällig vistelse i Nora kommun”Word

Välkommen till Nora!

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2018-07-23