• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Hjälp i hemmet

Du ska känna dig trygg i ditt hem. För dig som är äldre eller som har en funktionsnedsättning finns olika typer av hjälp för att underlätta vardagen i ditt hem.

Kommunen ska verka för att äldre får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för för deras självbestämmande och integritet. Det styrs av socialtjänstlagen och hälso-och sjukvårdslagen. 

Du får besök av oss!

Du som har fyllt 80 år och inte har hjälp med något i ditt dagliga liv via kommunen blir kontaktad av Nora kommun.

Den första kontakten sker via brev. Där får du veta att vi kommer att kontakta dig för att informera om vilken hjälp och stöttning Nora kommun kan erbjuda.

Det kan röra sig om små hjälpinsatser som matlådor eller trygghetslarm. Kontakten kan också leda till att vi tillsammans bestämmer en tid för att gå igenom om du behöver mer hjälp. Vi pratar också om hur man undviker fallolyckor.

Trygghetslarm

Trygghetslarm gör att du lätt kan nå hjälp i akuta situationer. Larmet besvaras dygnet runt av personal inom äldreomsorgen.
Ansökan om trygghetslarm görs hos biståndshandläggare.
Du som fyllt 80 år kan få trygghetslarm utan biståndsbeslut.
Ansökan görs med blanketten "Ansökan om serviceinsatser utan myndighetsprövning".

Matlåda

Du kan få matlådor hem till dig.
Ansökan om matlådor görs hos biståndshandläggare.
Du som fyllt 80 år kan få matlådor utan biståndsbeslut.
Ansökan om matlådor görs på blanketten "Ansökan om serviceinsatser utan myndighetsprövning" eller hos biståndhandläggare.

Social dagvård och aktiviteter

Du som har nedsatt aktivitets- eller funktionsförmåga eller vill träna förebyggande kan få plats på Aktivitetscentret en dag i veckan. Aktivitetscentret håller till i Centrumhuset, Hagby ängar.
Du söker heldags aktivitetsträning hos arbetsterapeut, tel: 0587-810 75, vardagar kl 8-8.30, övrig tid telefonsvarare.

Halvdag aktivitetsträning med rörelsepass till musik onsdagar kl 10-12 samt kl 13-15 i rörelsepass till musik och aktivitetsträning. Du anmäler dig till  Aktivitetscentrum, tel 0587-810 45 eller epost till dagrehab@nora.se Läs mer om social dagvård och aktiviteter

Bostadsanpassning och hjälpmedel

Bostadsanpassning och hjälpmedel kan öka möjligheterna till ett självständigare och friare liv.
Arbetsterapeuten ger råd om hjälpmedel, bedömer behov, ordinerar och provar ut hjälpmedel som underlättar vardagen.Kontakta arbetsterapeut, tel: 0587-810 75, vardagar kl 8-8.30, övrig tid telefonsvarare. Läs mer om hjälpmedel.
Den som behöver få sin bostad ombyggd och anpassad på grund av funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Läs mer om bostadsanpassning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hemtjänst

Du kan få hjälp med service och personlig omsorg, Hjälpen omfattar det du inte klarar själv och där du inte kan få hjälp på annat sätt.

  • Serviceinsatser kan vara städning, tvätt, inköp och ärenden.
  • Personlig omsorg kan vara hjälp med personlig hygien, av- och påklädning, hjälp när du äter eller insatser för att bryta isolering.

Alla insatser kräver en behovsbedömning. Den görs av en biståndshandläggare tillsammans med den sökande.  Den som inte är nöjd med beslutet kan överklaga. Läs mer om hemtjänst

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: