• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Korttidsboende och växelvård

Korttidsboende och växelvård kan vara en hjälp för dig som bor kvar i ditt eget hem.

Korttidsboende innebär att vård kan erbjudas i särskilt boende under högst tre veckor åt gången.

Växelvård erbjuds som regel i återkommande med två veckor i hemmet och två veckor på korttidsboendet

Avgiften för korttidsboende och växelvård är 113 kr/dygn och kostavgift 96 kr/dygn.
Ansökan om korttidsboende, växelvård, dagrehab eller i hemmet görs via biståndshandläggaren, telefon 0587-810 00.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: