• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Hemtjänst

Hemtjänsten är biståndsprövad. Det innebär att ditt behov av stöd och dina önskemål bedöms av en biståndshandläggare.

Du kan få hjälp med omsorg och service

Du kan få hjälp när du äter, med personlig hygien, av- och påklädning och insatser för att bryta isolering. Dessutom kan du få serviceinsatser, till exempel. städning, tvätt, inköp och ärenden.
Alla insatser kräver behovsbedömning. Den görs av en biståndshandläggare tillsammans med den sökande. Du får hjälp med det du inte klarar själv och inte kan få på annat sätt. Den som inte är nöjd med beslutet kan överklaga.

Om hemtjänsten måste ha tillgång till din nyckel för att kunna utföra hemtjänstinsatserna bör du kontrollera det med ditt försäkringsbolag.
Hemtjänstinsatserna ska kunna utföras utan att personalen kommer i kontakt med husdjur.

Personlig omvårdnad

Vid personlig omvårdnad ska målet med insatserna vara att förbättra eller återställa dina möjligheter till självständighet. Hjälp ges i den omfattning som bedöms behövas.

Inköp

Inköp ska ske i närmasta affär med en gång per vecka, eventuellt med komplettering av färskvaror. Butikskort ska användas för betalning i de butiker det är möjligt. Inköp kan ske även för andra varor än dagligvaror. 

Städning

Städning omfattar två rum och kök, hall och hygienutrymme. De rum som ska städas fastställs av utförare tillsammans med dig och kan växla mellan städtillfällena. Städning utförs i normalfallet var tredje vecka. Städning omfattar vanligtvis:

  • plocka ihop och damma,
  • golvvård (ej polish),
  • rengöring av sanitetsporslin,
  • våttorkning av skåpsluckor, endast kylskåp och sopskåp städas invändigt,
  • framtagande av spis och rengöring av fläktfilter vid behov, dock max två gånger per år,
  • gardinuppsättning, max två gånger per år.

För att städning ska kunna utföras krävs att hemtjänsttagaren har ändamålsenlig städutrustning: mopp med långt skaft och "urvridning" samt hink, toalettborste, trasor rengöringsmedel och fungerande dammsugare. 

Matlåda i hemmet

Du har möjlighet att få en matlåda hem till dig. Då får du en matlåda per dag som är tänkt som dagens huvudmål. Distributionen sker från kommunens centralkök.  Ansökan om lagade lunchlådor görs hos biståndshandläggaren.

Om du är över 80 år kan du få lagad lunch till ditt hem utan biståndsbeslut.
Ansökan görs på blanketten "Ansökan om service utan myndighetsprövning" Öppnas i nytt fönster. eller hos biståndhandläggare. 

Tvätt

Du kan få hjälp med tvätt om det finns en fungerande tvättmaskin i bostaden eller i en gemensam tvättstuga. Tvätt av mattor ingår ej. Strykning av kläder för inomhusbruk kan ingå. Mangling ingår inte.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: