• Huvudmeny

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Bostadsanpassning och hjälpmedel kan öka möjligheterna till ett självständigare och friare liv.

Arbetsterapeuten på Kommrehab ger råd om hjälpmedel, bedömer behov, ordinerar och provar ut  hjälpmedel som underlättar vardagen.

Informationsägare: Social, Kommunrehab
Sidan uppdaterad: 2016-01-27

Kontakt
Arbetsterapeuter
telefontid 08.00-08.30
telefon: 0587-810 00