• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Hot och våld

Den som har utsatts för våld och/eller hot i en nära relation eller barn som bevittnat våld och/eller hot i en nära relation kan få stöd och hjälp.

Våld i nära relation

Är du 18-20 år och behöver hjälp? Kontakta socialtjänsten, barn och unga, tel 070-00 500 380, vardagar kl 8 - 16.30
Är du 21 år eller äldre och behöver hjälp? Ring tel 0587-810 00, vardagar kl 8 -16.30, och be att få bli kopplad till socialtjänsten vuxen

Våld i en nära relationer innebär att bli utsatt för psykiskt, fysiskt och/eller sexuellt  våld av en person som står honom/henne nära. Våldet kan förekomma i såväl heterosexuella som samkönade relationer samt inom familj, släkt eller andra nära relationer. Det kan handla om:

  • Fysiskt våld: slag, sparkar, att bli fasthållen, knuffad, skakad, kastad eller hotat med vapen.
  • Psykiskt våld: förövaren hotar att skada partner, barn, husdjur eller sig själv, isolering, förlöjligande, berövande av sömn, kontroll och begränsning av handlingsutrymme.
  • Sexuellt våld: tvång, hot eller övertalning, att delta i sexuella handlingar som man inte vill vara med på.
  • Ekonomiskt våld: förövaren kontrollerar ekonomi eller använder partnerns pengar, manipulerar eller lurar partnern att skriva på papper.
  • Materiellt våld: förövaren förstör ägodelar, river sönder viktiga papper eller foton.


Barn som bevittnat våld

Ett barn som bevittnar våld är i en mycket utsatt position. Det våld som sker i hemmet blir en del av barnets uppväxtmiljö. Att växa upp i ett hem med våld och hot skapar känslor av otrygghet. Våldet blir en familjehemlighet och barnet berättar sällan för någon utomstående om sina upplevelser. Barnet kan få svårt med sin egen självkänsla, svårt att förstå sitt eget känsloliv och svårt att fungera i relation till andra.

Om våldet förnekas och förminskas innebär det även att barnets upplevelser och relationer av våldet förnekas och förminskas. Men barnet hör, ser och känner och påverkas starkt av det våld som förekommer i hemmet.

Att se sin förälder bli slagen och förnedrad är nog bland det svåraste ett barn kan uppleva. Den känsla av vanmakt som drabbar barnet när det inte kan stoppa våldet kommer att prägla hela dess uppväxt.

Är du ett barn som behöver hjälp, har du frågor eller vill du göra en anmälan? Kontakta socialtjänsten, barn och unga, tel 070-00 500 380, vardagar kl 8 - 16.30

Hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig uttryck i form av fysiskt och psykiskt våld, men även socialt, till exempel genom att en person isoleras eller att hennes eller hans vardagsaktiviteter kontrolleras.
Det hedersrelaterade våldet och förtrycket utmärks av att det är planerat, kollektivt sanktionerat och ibland kollektivt utövat samt att ett så kallat hederstänkande har en avgörande roll.

Såväl flickor och kvinnor som pojkar och män kan drabbas av våld och förtryck, även om det främst är centrerat kring kontroll av flickors och kvinnors sexualitet och familjebildning.
Påtvingade arrangerade äktenskap är en form av hedersrelaterat våld och förtryck.

Är du 18-20 år och behöver hjälp? Kontakta socialtjänsten, barn och unga, tel 070-00 500 380, vardagar kl 8 - 16.30
Är du 21 år eller äldre och behöver hjälp? Ring tel 0587-810 00, vardagar kl 8 -16.30, och be att få bli kopplad till socialtjänsten vuxen

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: