• Huvudmeny

Invandring och integration

Samordningsansvaret för introduktion av nyanlända invandrare har gått över från kommunen till Arbetsförmedlingen från och med december 2010.

Har du nyligen fått uppehållstillstånd som flykting? Eller har du nyligen flyttat till en anhörig i Sverige som fått uppehållstillstånd som flykting för högst två år sedan? Då kan du omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända. Kontakta närmaste Arbetsförmedling så får du veta mer.

Du som omfattas av den nya etableringslagen kommer att få etableringsersättning från Arbetsförmedlingen (ersättningen betalas ut av Försäkringskassan).

Etableringsplan och etableringslots

Arbetsförmedlingen ska tillsammans med dig upprätta en etableringsplan som ska innehålla insatser för att hjälpa dig att snabbt komma ut i arbete och bli etablerad i samhället. Din plan ska innehålla förberedande arbetsinsatser, svenskundervisning för invandrare och samhällsorientering.

En etableringslots kan, om du själv vill, stödja dig under etableringstiden som kan vara upp till 24 månader. Arbetsförmedlingen kommer att informera dig om etableringslotsen.

Kommunen ansvarar för:

Mottagande och bostadsförsörjning enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.


Praktisk hjälp i samband med bosättning om behov finns.


Undervisning i SFI (svenska för invandrare) och annan vuxenutbildning.


Skola, barnomsorgsverksamhet och andra insatser för barn och ungdomar


Försörjning för den som inte har rätt till etableringsplan

 

För dig som kommit till kommunen före december 2010 gäller de gamla föreskrifterna och för dig kommer kommunen att fortsätta bevilja introduktionsersättning under din introduktionsperiod.

Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats
Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrarelänk till annan webbplats

Förordning (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare

Förordning (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare

Förordning (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare


Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2016-02-05