• Huvudmeny

Arbete för nyanlända

Arbete har en central roll i de flesta människors liv. Arbete kan föra med sig en social gemenskap, bidra till ekonomisk försörjning och ge tidsstruktur i en människas vardag vilket bidrar till att livsvillkoren förbättras.
I Nora arbetar vi aktivt för att bidra till att människor får arbete. Detta gör vi dels genom att erbjuda språkpraktik så fort språket är tillräckligt bra så att man ska kunna vistas på en arbetsplats och göra sig förstådd, dels genom ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen genom personliga möten där möjligheter och hinder för ett inträde på arbetsmarknaden diskuteras och planeras. Om det behövs för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden erbjuder kommunen arbetsmarknadsaktiviteter av olika slag. I Nora har vi som mål att alla efter avslutad integration (2 år) har en anställning.

Informationsägare: Bildninsförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2010-06-04