• Huvudmeny

Ensamkommande barn

Nora kommun har sedan hösten 2014 boende för ensamkommande barn.

Ensamkommande barn är barn och ungdomar under 18 år som saknar vårdnadshavare när de söker asyl i Sverige.

Den nya lagförändringen (1994:137) om mottagande av asylsökande innebär att Migrationsverket kan anvisa en kommun att ta emot ensamkommande flyktingbarn oavsett om kommunen har överenskommelse med Migrationsverket om mottagande eller inte.

Nora kommun beslutade i december 2013 att teckna en övergripande överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot 15 ensamkommande flyktingbarn.

Nora kommun har sedan augusti 2015 en ny överenskommelse med Migrationsverket att ta emot ensamkommande barn- och ungdomar, för närvarande 24 platser (varav 10 för asylsökande och 14 för permanent uppehållstillstånd-PUT).

Informationsägare: Barn och unga
Sidan uppdaterad: 2015-11-11