• Huvudmeny

Tolk

Flyktingmottagningen i Nora använder sig vid behov av Tolk- och översättarservice i Örebro, precis som övriga verksamheter i Nora kommun. De tillhandahåller tolk- och översättartjänster för kontakter mellan myndigheter och länsinvånare då gemensamt språk saknas så att möjligheten till kommunikation, integration och informationsutbyte kan tryggas för alla länsinvånare.

Verksamheten styrs av förvaltningslagen 8 § som säger att man vid myndighetsutövning bör anlita tolk då man har att göra med någon som inte talar svenska. Rätten till tolk regleras även i hälso- och sjukvårdslagen § 2, socialtjänstlagen 1 § och rättegångbalken 5 kap 6 §.
Tolk- och översättarservice förmedlar tolk- och översättaruppdrag till mer än 300 tolkar och översättare. Verksamheten är kvalitetssäkrad enligt verksamhetsledningssystemet FR2000. Tolk- och översättarservice finns på Klostergatan 15 i Örebro.

Informationsägare: Bildningsförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2011-05-18