• Huvudmeny

Personer med funktions­nedsättning

Du som behöver särskilt stöd på grund av en funktions­nedsättning erbjuds olika former av stöd från samhället.

Stöd finns i form av stöttning i det egna hemmet med boendestöd. Gruppbostad med tillgång till personal dygnet runt. Vi kan även erbjuda syssel­sättning och daglig verksamhet, kort­tids­vistelse, personlig assistans och led­sagar­service.

Det finns två lagar som reglerar stödet:

  • Socialtjänstlagen, SoL
  • Lag om stöd och service för vissa funktions­hindrade, LSS

Målet med SoL är att tillgodose behov så att du uppnår skälig levnadsnivå medan LSS-lagen ska tillgodose behov så att du uppnår goda levnadsvillkor. Stödet som ges från socialtjänsten ska stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Vem får ansöka om insatser/stöd för funktions­ned­sättning?

Om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har du rätt att söka bistånd enligt SoL. För att få stöd enligt LSS ska du höra till målgrupperna som lagen avser.

Informationsägare: Socialförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2014-09-22

Enhetschef, Funktionsstöd
Cecilia Ebbesen
Telefon: 0587-812 41
E-post:Cecilia.Ebbesen@nora.se

Enhetschef, Funktionsstöd
Lena Staberg fr om 1 april -16
Telefon: 0587-812 43
E-post: lena.staberg@nora.se

Bistånds- och LSS-handläggare

Sandra Hiding

Telefon: 0587-810 79

E-post: Sandra.Hiding@nora.se

Bistånds- och LSS-handläggare

Ewa Sundqvist

Telefon: 0587-811 65

E-post: ewa.sundqvist@nora.se

Bistånds- och LSS-handläggare

Lina Rooth

Telefon: 0587-810 76

E-post: lina.rooth@nora.se

Avgifter för de olika tjänsterna

Länk till avgifter och taxoröppnas i nytt fönster