• Huvudmeny

Psykisk hälsa och ohälsa - vuxna

Du som är vuxen och upplever psykisk ohälsa vänder dig till biståndshandläggaren som beslutar vilket stöd du kan få.

Det stöd och den hjälp som erbjuds är:

  • hjälp och stöd i hemmet, anpassat efter behov,
  • boende i form av serviceboende,
  • sysselsättning och dagverksamhet - anpassade arbetsuppgifter under handledning,
  • öppet hus - hit kan du gå för att träffa andra, sitta ned och ta en kopp kaffe och läsa tidningen.

Du kan få stöd och hjälp i olika former för lindring eller återhämtning och rehabilitering efter långvariga besvär. Information om vilken stöd och service som du har rätt till ges av kommunen.

Anhörigföreningen och anhörigkonsulenten för personer med psykisk ohälsa finns som stöd och hjälp.öppnas i nytt fönster

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2018-04-17

Avgifter för de olika tjänsterna

Länk till avgifter och taxoröppnas i nytt fönster