• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Psykisk hälsa och ohälsa - vuxna

För dig som är vuxen och behöver stöd för din psykiska hälsa finns flera former av hjälp.

Personligt ombud

Personligt ombud är en person som arbetar på uppdrag av dig. Målet är att du ska få ta del av de insatser som du behöver och har rätt till. Läs mer om personligt ombud. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen kan erbjuda hjälp och stöd

  • hjälp och stöd i hemmet, anpassat efter behov,
  • serviceboende,
  • sysselsättning och dagverksamhet - anpassade arbetsuppgifter under handledning,
  • Aktiviteter som främjar socialt umgänge och en givande och aktiv vardag.

Kontakta biståndshandläggaren för mer information

Anhörigstöd

Du som lever nära en person med psykisk ohälsa kan själv få stöd och hjälp via anhörigkonsulenten.Som anhörig räknas den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som inte klarar av vardagen på egen hand.

Föreningen för Psykiatriskt Samarbete, FPS, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samverkar med länets tolv kommuner, psykiatrin, Region Örebro Län, Nätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) samt andra intresseföreningar och bildningsförbund. Tillsammans stöttar vi anhöriga till personer som lever i Psykisk ohälsa.

En anhörigkonsulent stödjer anhöriga till personer med psykisk ohälsa i länets alla 12 kommuner. Anhörigkonsulenten erbjuder stödsamtal, rådgivande handledning och motiverande samtal för beteendeändring, guidar till rätt instans inom Region Örebro Län och tar reda på och informerar om närståendes sjukdom/tillstånd, rättigheter inom psykiatrisk vård och rehabilitering. Kontakterna är kostnadsfria.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: