• Huvudmeny

Anhörigstöd vid psykisk ohälsa

Du som lever nära en person med psykisk ohälsa kan själv få stöd och hjälp via anhörigkonsulenten.

Som anhörig räknas den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som inte klarar av vardagen på egen hand. Psykisk ohälsa är vanligt och många har erfarenhet av att leva i närhet av någon som inte klarar av sin vardag själv. Är du kanske en av dem, eller känner du någon som behöver vägledning eller stöd?

Föreningen för Psykiatriskt Samarbete, FPS,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samverkar med länets tolv kommuner, psykiatrin, Region Örebro Län, Nätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) samt andra intresseföreningar och bildningsförbund. Tillsammans stöttar vi anhöriga till personer som lever i Psykisk ohälsa.

Anhörigkonsulent

En anställd anhörigkonsulent stödjer anhöriga till personer med psykisk ohälsa i länets alla 12 kommuner. Anhörigkonsulenten erbjuder stödsamtal, rådgivande handledning och motiverande samtal för beteendeändring, guidar till rätt instans inom Region Örebro Län och tar reda på och informerar om närståendes sjukdom/tillstånd, rättigheter inom psykiatrisk vård och rehabilitering. Kontakterna är kostnadsfria. 

Anhörigkonsultenten har också tips om utbildningar, litteratur och hemsidor.

Du behöver inte vara medlem i FPS för att få stöd av anhörigkonsulenten.  

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2018-04-17