• Huvudmeny

Psykisk ohälsa

Stöd och insatser om du eller någon du känner drabbas av psykisk ohälsa.

Att drabbas av psykisk ohälsa är vanligt. Ibland räcker det inte med det stöd man får från nära och kära för att det ska kännas lättare. Andra gånger krävs stöd från någon utomstående. Om det rör barn/unga mellan 0-21 år vänder man sig till Resursen för barn, ungdom och familj (Resursen). Vuxna vänder sig till handläggare på socialförvaltningen.

Psykisk funktionsnedsättning kan handla om:

Svårt att planera och organisera och att kunna skapa egna rutiner.

Svårt att komma igång och/eller avsluta aktiviteter.

Svårt att klara av stress, när man varit utsatt för stress tar det längre tid än normalt för personen att komma tillbaka i normaltempo.

Problem med minnet.

Sömnrubbningar, man sover för mycket eller får en ojämn sömnrytm.

Svårt att se helhet, man fastnar man lätt i detaljer och kan inte avsluta en aktivitet.

Svårigheter att fungera i sociala sammanhang, att veta hur man ska vara tillsammans med andra.

Svårigheter att tolka sinnesintryck, som syn, lukt, hörsel och känsel.

Vuxna med psykisk funktionsnedsättning har genom kommunen möjlighet att få hjälp med:

  • Hjälp och stöd i hemmet - som är anpassat efter ditt behov.
  • Boende -  serviceboende
  • Sysselsättning och dagverksamhet - anpassade arbetsuppgifter under handledning.
  • Öppet husverksamheten - hit kan du gå för att träffa andra och bara sitta ned och ta en kopp kaffe och läsa tidningen.

Du kan få stöd och hjälp i olika former för lindring eller återhämtning och rehabilitering efter långvariga besvär. Information om vilken stöd och service som man har rätt till ges av kommunen.

Vem har rätt till stöd?

För att få få reda på vilket stöd du kan få, ska du vända dig till en bistånds­handläggare. De utreder och beslutar vilket stöd som du kan få. För att delta i Öppet hus­verksam­heterna behövs inget beslut.

Behöver du någon att prata med?

Det kan finnas många anledningar till att man behöver någon att prata med. Det kan handla om små som stora saker. Du kan alltid höra av dig till kommunens socialtjänst.

Vad vi kan stödja dig med beror på din situation och vad du behöver. Först behöver vi pratas vid. Om och när vi talats vid eller träffats för att prata igenom hur du har det, kommer vi fram till vad du behöver och hur vi ska gå vidare för att du ska få det bättre.

Informationsägare: Socialförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2014-09-23

Enhetschef, Funktionsstöd
Cecilia Ebbesen
Telefon: 0587-812 41
E-post:Cecilia.Ebbesen@nora.se

Enhetschef, Funktionsstöd
Lena Staberg fr om 1 april -16
Telefon: 0587-812 43
E-post: lena.staberg@nora.se

Bistånds- och LSS-handläggare

Sandra Hiding

Telefon: 0587-810 79

E-post: Sandra.Hiding@nora.se

Bistånds- och LSS-handläggare

Ewa Sundqvist

Telefon: 0587-811 65

E-post: ewa.sundqvist@nora.se

Avgifter för de olika tjänsterna

Länk till avgifter och taxoröppnas i nytt fönster