• A-Ö
 • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
 • Huvudmeny

Sökresultat

Menade du: Sociala fonden

Du sökte efter: Sociala samfonden

Antal träffar: 9

 1. Träff nummer: 2

  Sociala samfonden

  Sociala samfonden Sociala Samfonden har till syfte att ge stöd åt behövande i Nora kommun. Du som är folkbokförd i Nora kommun kan söka ekonomiskt bidrag ur fonden. Pengarna fördelas på de sökande som individ och familjeomsorgen bedömer har störst behov, utifrån individuella behov. Varje år prövas o...

  Senast ändrad: 17 januari 2023 - Storlek: 13.6 kB
  / Nora kommun / Omsorg & hjälp / Ekonomi, socialbidrag / Sociala samfonden

 2. Träff nummer: 3

  Ansökan om medel ur Sociala Samfonden

  Ansökan om medel ur Sociala Samfonden Ansökan sänds till: Nora kommun Tingshuset 713 80 Nora Personuppgifter Namn Personnummer Utdelningsadress Postnummer Ort Telefon Civilstånd Ensamstående Gift/sambo Gift/sambos namn Gift/sambos persnr Barn i hushållet Antal Barnet/barnens födelseår Barn man har u...

  Senast ändrad: 27 juni 2019 - Storlek: 44.6 kB
  / Nora kommun / Ansökan om medel ur Sociala Samfonden.pdf

 3. Träff nummer: 4

  Dokumenthanteringsplan_IFO_barn_och_ungdom_IFO-vuxen_bistandenheten_enheten_for_funktionshindrade

  DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kommunförvaltningen Välfärd/Omsorg Individ- och familjeomsorg barn och ungdom, individ- och familjeomsorg vuxen, biståndsenheten och enheten för funktionshindrade Första giltighetsdatum: 2017-05-30 Dnr: ks2017-209 Reviderats 2017-05-30 Dokumenthanteringsplanen är kommunens sät...

  Senast ändrad: 30 oktober 2018 - Storlek: 425.6 kB
  / Nora kommun / Dokumenthanteringsplan_IFO_barn_och_ungdom_IFO-vuxen_bistandenheten_enheten_for_funktionshindrade.pdf

 4. Träff nummer: 5

  Webbkarta

  Webbkarta Nora kommun Näringsliv & arbete Näringsliv i Nora Företag i Nora kommun Företag som utför hushållsnära Företagsregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Fakturaportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Nätverk och företagsträffar Företagsbesök Starta föret...

  Senast ändrad: 11 november 2014 - Storlek: 295.7 kB
  / Nora kommun / Om webbplatsen / Webbkarta

 5. Träff nummer: 6

  kf 2020-02-26

  1 NORAKOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Under­ skrifter Sekreterare Ordförande Justerande Organ Sammantrtldesdatum Datum för anslags uppsättande FOrvoringspl.nts för protokollet Underskrift Sammantr...

  Senast ändrad: 5 mars 2020 - Storlek: 2 MB
  / Nora kommun / kf 2020-02-26.pdf

 6. Träff nummer: 7

  Ks 2019-11-27

  NORAKOMMUN Kommunstyrelsen Plats och tid Beslutande Ovriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Under­ skrifter Sekreterare Ordförande Justerande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2019-11-27 220 Hagby Ängar, 2019-11-27 kl 8.30-15.55 enligt bifogad närvarolista. Martin L...

  Senast ändrad: 4 december 2019 - Storlek: 5 MB
  / Nora kommun / Ks 2019-11-27.pdf

 7. Träff nummer: 8

  Ks 2017-11-29

  NORAKOMMUN Kommunstyrelsen Plats och tid Beslutande övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-11-29 Biblioteket, 2017-11-29 kl 8.00-16.55 enligt bifogad närvarolista. Helena Ljungne, Arktis arkitekter, § 134 Peter Ljungne, Arktis arki...

  Senast ändrad: 12 december 2017 - Storlek: 4.8 MB
  / Nora kommun / Ks 2017-11-29.pdf

 8. Träff nummer: 9

  Ks 2021-02-10

  1 NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2021-02-10 Plats och tid Hagby Ängar, 2021-02-10 kl 8.30-15.15 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Ovriga deltagande Karin Björkman, tf skolchef, § 10 Peter Wanman, ekonomichef, § 20 Isabell Landström, kommundirektör Eva R...

  Senast ändrad: 23 februari 2021 - Storlek: 4.7 MB
  / Nora kommun / Ks 2021-02-10.pdf

 9. Träff nummer: 10

  Ks 2021-04-14

  42 NaRA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantradesdatum Sida Kommunstyrelsen 2021-04-14 Plats och tid Hagby Ängar, 2021-04-14 kl 8.50-16.50 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Ovriga deltagande Ola Westin, förbundschef SBB, § 28 Martin Lindkvist, förvaltningschef SBB, § 28 Sara Linge KPMG, § 29 ...

  Senast ändrad: 20 april 2021 - Storlek: 5.7 MB
  / Nora kommun / Ks 2021-04-14.pdf

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: