• A-Ö
 • Om webbplatsen
 • Huvudmeny

Sökresultat

Menade du: enskild avlopp ansökan

Du sökte efter: enskilt avlopp ansökan

Antal träffar: 21

Resultat: 1-15 av 21

1 2 Nästa »

 1. Träff nummer: 2

  Eget avlopp

  Eget avlopp De fastigheter som inte är anslutna till det kommunala VA-nätet har enskilda anläggningar. För enskilda avlopp har fastighetsägaren ansvaret. Om du inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet har du ett så kallat enskilt avlopp. Kommunens mål är att alla enskilda avlopp ska kontroll...

  Senast ändrad: 11 juni 2020 - Storlek: 2.8 kB
  / Nora kommun / Bygga, bo & miljö / Vatten & avlopp / Avlopp / Eget avlopp

 2. Träff nummer: 3

  Vatten & avlopp

  Vatten och avlopp Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för vatten och avlopp, samt för att distribuera och producera dricksvatten av godkänd kvalitet och för att avleda och rena avloppsvatten inom givna gränsvärden. Rent vatten varje dag Vi producerar varje dag 13 miljoner liter vatten i de 25 vatten...

  Senast ändrad: 9 juli 2020 - Storlek: 2.1 kB
  / Nora kommun / Bygga, bo & miljö / Vatten & avlopp

 3. Träff nummer: 4

  Inventering av små avlopp

  Inventering av små avlopp De fastigheter som inte är anslutna till det kommunala VA-nätet har enskilda anläggningar. För enskilda avlopp har fastighetsägaren ansvaret. Om du inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet har du ett så kallat enskilt avlopp. Kommunens mål är att alla enskilda avlop...

  Senast ändrad: 11 juni 2020 - Storlek: 2.8 kB
  / Nora kommun / Bygga, bo & miljö / Vatten & avlopp / Avlopp / Inventering  av små avlopp

 4. Träff nummer: 5

  BIL 2 Förslag till Avfallstaxa 2022 Lbg

  Britt-Inger Fallström TJÄNSTESKRIVELSE Dnr SBB2021-703 1 (2) 2021-08-25 Postadress: Besöksadress: E-post/ www Organisationsnr: Box 144 Industrivägen 7 forbund@sbbergslagen.se 222000-1487 713 23 NORA 713 91 NORA http://www.sbbergslagen.se Förslag till Avfallstaxa 2022 för Lindesbergs kommun Förslag t...

  Senast ändrad: 24 september 2021 - Storlek: 611 kB
  / Nora kommun / BIL 2 Förslag till Avfallstaxa 2022 Lbg.PDF

 5. Träff nummer: 6

  BIL 2 Förslag till Avfallstaxa 2022 Nora

  Britt-Inger Fallström TJÄNSTESKRIVELSE Dnr SBB2021-703 1 (2) 2021-08-25 Postadress: Besöksadress: E-post/ www Organisationsnr: Box 144 Industrivägen 7 forbund@sbbergslagen.se 222000-1487 713 23 NORA 713 91 NORA http://www.sbbergslagen.se Förslag till Avfallstaxa 2022 för Nora kommun Förslag till bes...

  Senast ändrad: 24 september 2021 - Storlek: 590.4 kB
  / Nora kommun / BIL 2 Förslag till Avfallstaxa 2022 Nora.PDF

 6. Träff nummer: 7

  BIL 2 Förslag till Avfallstaxa 2022 Hfs

  Britt-Inger Fallström TJÄNSTESKRIVELSE Dnr SBB2021-703 1 (2) 2021-08-25 Postadress: Besöksadress: E-post/ www Organisationsnr: Box 144 Industrivägen 7 forbund@sbbergslagen.se 222000-1487 713 23 NORA 713 91 NORA http://www.sbbergslagen.se Förslag till Avfallstaxa 2022 för Hällefors kommun Förslag til...

  Senast ändrad: 24 september 2021 - Storlek: 613 kB
  / Nora kommun / BIL 2 Förslag till Avfallstaxa 2022 Hfs.PDF

 7. Träff nummer: 8

  BIL 2 Förslag till Avfallstaxa 2022 Ljb

  Britt-Inger Fallström TJÄNSTESKRIVELSE Dnr SBB2021-703 1 (3) 2021-08-25 Postadress: Besöksadress: E-post/ www Organisationsnr: Box 144 Industrivägen 7 forbund@sbbergslagen.se 222000-1487 713 23 NORA 713 91 NORA http://www.sbbergslagen.se Förslag till Avfallstaxa 2022 för Ljusnarsbergs kommun Förslag...

  Senast ändrad: 24 september 2021 - Storlek: 599.4 kB
  / Nora kommun / BIL 2 Förslag till Avfallstaxa 2022 Ljb.PDF

 8. Träff nummer: 9

  Kf 2017-12-14

  NORAKOMMUN Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Under- skrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande Sammantradesdalum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantrades...

  Senast ändrad: 20 december 2017 - Storlek: 3.7 MB
  / Nora kommun / Kf 2017-12-14.pdf

 9. Träff nummer: 10

  Microsoft Word - Årsredovisning 2020 - ver 4

  Mattias Sjöberg TJÄNSTESKRIVELSE 2021-03-26 Dnr SBB2021-251 1 (1) Postadress: Besöksadress: E-post/ www Organisationsnr: Box 144 Industrivägen 7 forbund@sbbergslagen.se 222000-1487 713 23 NORA 713 91 NORA http://www.sbbergslagen.se Årsredovisning 2020 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen Förslag til...

  Senast ändrad: 12 maj 2021 - Storlek: 2.7 MB
  / Nora kommun / BIL 1 Årsredovisning 2020.pdf

 10. Träff nummer: 11

  Ks 2017-11-29

  NORAKOMMUN Kommunstyrelsen Plats och tid Beslutande övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-11-29 Biblioteket, 2017-11-29 kl 8.00-16.55 enligt bifogad närvarolista. Helena Ljungne, Arktis arkitekter, § 134 Peter Ljungne, Arktis arki...

  Senast ändrad: 12 december 2017 - Storlek: 4.8 MB
  / Nora kommun / Ks 2017-11-29.pdf

 11. Träff nummer: 12

  Ks 2019-11-27

  NORAKOMMUN Kommunstyrelsen Plats och tid Beslutande Ovriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Under­ skrifter Sekreterare Ordförande Justerande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2019-11-27 220 Hagby Ängar, 2019-11-27 kl 8.30-15.55 enligt bifogad närvarolista. Martin L...

  Senast ändrad: 4 december 2019 - Storlek: 5 MB
  / Nora kommun / Ks 2019-11-27.pdf

 12. Träff nummer: 13

  Landsbygdsutvecklings-strategi 2020–2030

  Landsbygdsutvecklings- strategi 2020–2030 Utkast 2 Nora kommun 2020-05-25 Utvecklingschefen har vid möte med Ledningsutskottet 2018-03-07 informerat om den landsbygdsstrategi som kommundirektören fått uppdraget att arbeta fram. Målet är en levande landsbygd och strategin ska tydliggöra vad detta stå...

  Senast ändrad: 20 oktober 2020 - Storlek: 240.1 kB
  / Nora kommun / Landsbygdsutvecklingsstrategi Utkast 2 2020 05 25 Mariana Flodman (2).pdf

 13. Träff nummer: 14

  Landsbygdsutvecklings-strategi 2020–2030

  Landsbygdsutvecklings- strategi 2020–2030 Utkast 2 Nora kommun 2020-05-25 Utvecklingschefen har vid möte med Ledningsutskottet 2018-03-07 informerat om den landsbygdsstrategi som kommundirektören fått uppdraget att arbeta fram. Målet är en levande landsbygd och strategin ska tydliggöra vad detta stå...

  Senast ändrad: 20 oktober 2020 - Storlek: 240.1 kB
  / Nora kommun / Landsbygdsutvecklingsstrategi Utkast 2 2020 05 25 Mariana Flodman.pdf

 14. Träff nummer: 15

  Landsbygdsutvecklings-strategi 2020–2030

  Landsbygdsutvecklings- strategi 2020–2030 Förslag Nora kommun 2020-05-25 Utvecklingschefen har vid möte med Ledningsutskottet 2018-03-07 informerat om den landsbygdsstrategi som kommundirektören fått uppdraget att arbeta fram. Målet är en levande landsbygd och strategin ska tydliggöra vad detta står...

  Senast ändrad: 20 oktober 2020 - Storlek: 240.1 kB
  / Nora kommun / Landsbygdsutvecklingsstrategi Förslag 2020 05 25.pdf

 15. Träff nummer: 16

  Landsbygdsstrategi

  Landsbygdsutvecklingsstrategi 2020-2030 - förslag på remiss till byalag och bygdegårdar Målet med landsbygdsutvecklingsstrategin är en levande landsbygd med boende och byggande, servicepunkter, kommunikationer lokala samlings- och mötesplatser, företagande och näringsliv samt kultur, fritid, turism,...

  Senast ändrad: 28 oktober 2020 - Storlek: 29 kB
  / Nora kommun / Kommun & politik / Landsbygdsstrategi

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: 2017-06-14