• A-Ö
 • Om webbplatsen
 • Huvudmeny

Sökresultat

Menade du: enskild avlopp ansökan

Du sökte efter: enskilt avlopp ansökan

Antal träffar: 28

Resultat: 1-15 av 28

1 2 Nästa »

 1. Träff nummer: 2

  Vatten & avlopp

  Vatten och avlopp På sidorna om vatten och avlopp hittar du information om såväl kommunalt som eget vatten och avlopp. Vattnet i vårt område är redan så rent att det i de flesta fall knappt behöver någon behandling alls. Tekniska förvaltningen ansvarar för kommunalt vatten och avlopp, samt för att d...

  Senast ändrad: 31 december 2023 - Storlek: 16.4 kB
  / Nora kommun / Bygga, bo & miljö / Vatten & avlopp

 2. Träff nummer: 3

  Eget avlopp

  Eget avlopp De fastigheter som inte är anslutna till det kommunala VA-nätet har enskilda anläggningar. För enskilda avlopp har fastighetsägaren ansvaret. Om du inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet har du ett så kallat enskilt avlopp. Kommunens mål är att alla enskilda avlopp ska kontroll...

  Senast ändrad: 2 november 2023 - Storlek: 176.8 kB
  / Nora kommun / Bygga, bo & miljö / Vatten & avlopp / Avlopp / Eget avlopp

 3. Träff nummer: 4

  BIL 2 Förslag till Avfallstaxa 2022 Nora

  Britt-Inger Fallström TJÄNSTESKRIVELSE Dnr SBB2021-703 1 (2) 2021-08-25 Postadress: Besöksadress: E-post/ www Organisationsnr: Box 144 Industrivägen 7 forbund@sbbergslagen.se 222000-1487 713 23 NORA 713 91 NORA http://www.sbbergslagen.se Förslag till Avfallstaxa 2022 för Nora kommun Förslag till bes...

  Senast ändrad: 24 september 2021 - Storlek: 590.4 kB
  / Nora kommun / BIL 2 Förslag till Avfallstaxa 2022 Nora.PDF

 4. Träff nummer: 5

  BIL 2 Förslag till Avfallstaxa 2022 Lbg

  Britt-Inger Fallström TJÄNSTESKRIVELSE Dnr SBB2021-703 1 (2) 2021-08-25 Postadress: Besöksadress: E-post/ www Organisationsnr: Box 144 Industrivägen 7 forbund@sbbergslagen.se 222000-1487 713 23 NORA 713 91 NORA http://www.sbbergslagen.se Förslag till Avfallstaxa 2022 för Lindesbergs kommun Förslag t...

  Senast ändrad: 24 september 2021 - Storlek: 611 kB
  / Nora kommun / BIL 2 Förslag till Avfallstaxa 2022 Lbg.PDF

 5. Träff nummer: 6

  BIL 3 Förslag till avfallstaxa för Hällefors 2023

  Britt-Inger Fallström TJÄNSTESKRIVELSE Dnr SBB2022-810 1 (2) Postadress: Besöksadress: E-post/ www Organisationsnr: Box 144 Industrivägen 7 forbund@sbbergslagen.se 222000-1487 713 23 NORA 713 91 NORA Förslag till Avfallstaxa 2023 för Hällefors kommun Förslag till beslut Direktionen beslutar att före...

  Senast ändrad: 30 september 2022 - Storlek: 530.3 kB
  / Nora kommun / BIL 3 Förslag till avfallstaxa för Hällefors 2023.pdf

 6. Träff nummer: 7

  BIL 3 Förslag till avfallstaxa för Lindesberg 2023

  Britt-Inger Fallström TJÄNSTESKRIVELSE Dnr SBB2022-810 1 (2) 2022-08-26 Postadress: Besöksadress: E-post/ www Organisationsnr: Box 144 Industrivägen 7 forbund@sbbergslagen.se 222000-1487 713 23 NORA 713 91 NORA Förslag till Avfallstaxa 2023 för Lindesbergs kommun Förslag till beslut Direktionen besl...

  Senast ändrad: 30 september 2022 - Storlek: 523.4 kB
  / Nora kommun / BIL 3 Förslag till avfallstaxa för Lindesberg 2023.pdf

 7. Träff nummer: 8

  BIL 3 Förslag till avfallstaxa för Ljusnarsberg 2023

  Britt-Inger Fallström TJÄNSTESKRIVELSE Dnr SBB2022-810 1 (2) 2022-08-26 Postadress: Besöksadress: E-post/ www Organisationsnr: Box 144 Industrivägen 7 forbund@sbbergslagen.se 222000-1487 713 23 NORA 713 91 NORA Förslag till Avfallstaxa 2023 för Ljusnarsbergs kommun Förslag till beslut Direktionen be...

  Senast ändrad: 30 september 2022 - Storlek: 504.7 kB
  / Nora kommun / BIL 3 Förslag till avfallstaxa för Ljusnarsberg 2023.pdf

 8. Träff nummer: 9

  BIL 3 Förslag till avfallstaxa för Nora 2023

  Britt-Inger Fallström TJÄNSTESKRIVELSE Dnr SBB2022-810 1 (2) 2022-08-26 Postadress: Besöksadress: E-post/ www Organisationsnr: Box 144 Industrivägen 7 forbund@sbbergslagen.se 222000-1487 713 23 NORA 713 91 NORA Förslag till Avfallstaxa 2023 för Nora kommun Förslag till beslut Direktionen beslutar at...

  Senast ändrad: 30 september 2022 - Storlek: 501.8 kB
  / Nora kommun / BIL 3 Förslag till avfallstaxa för Nora 2023.pdf

 9. Träff nummer: 10

  Ks 2023-11-15_maskad för sekretess

  NORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2023-11-15 211 Plats och tid Räddningscentralen, 2023-11-15 kl 8.30-17.00 Beslutande Dan Pierre (M), ordförande, §§ 151-156, 158, 170-174 Mikael Wahlgren (S) Ursula Steffensen (S), tj ersättare för Anna Karlsson (S) §§ 157,160-...

  Senast ändrad: 13 juni 2024 - Storlek: 837.4 kB
  / Nora kommun / Ks 2023-11-15_maskad för sekretess.pdf

 10. Träff nummer: 11

  BIL 2 Förslag till Avfallstaxa 2022 Ljb

  Britt-Inger Fallström TJÄNSTESKRIVELSE Dnr SBB2021-703 1 (3) 2021-08-25 Postadress: Besöksadress: E-post/ www Organisationsnr: Box 144 Industrivägen 7 forbund@sbbergslagen.se 222000-1487 713 23 NORA 713 91 NORA http://www.sbbergslagen.se Förslag till Avfallstaxa 2022 för Ljusnarsbergs kommun Förslag...

  Senast ändrad: 24 september 2021 - Storlek: 599.4 kB
  / Nora kommun / BIL 2 Förslag till Avfallstaxa 2022 Ljb.PDF

 11. Träff nummer: 12

  BIL 2 Förslag till Avfallstaxa 2022 Hfs

  Britt-Inger Fallström TJÄNSTESKRIVELSE Dnr SBB2021-703 1 (2) 2021-08-25 Postadress: Besöksadress: E-post/ www Organisationsnr: Box 144 Industrivägen 7 forbund@sbbergslagen.se 222000-1487 713 23 NORA 713 91 NORA http://www.sbbergslagen.se Förslag till Avfallstaxa 2022 för Hällefors kommun Förslag til...

  Senast ändrad: 24 september 2021 - Storlek: 613 kB
  / Nora kommun / BIL 2 Förslag till Avfallstaxa 2022 Hfs.PDF

 12. Träff nummer: 13

  Protokollsmall Ksau

  NORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige 2023-11-29 167 Plats och tid Gyttorpskolan idrottshall, Gyttorp, 2023-11-29, klockan 16.00-19.40 Beslutande Mikael Wahlberg (S) Anna Karlsson (S) §§ 124-144 Sofia Erlandsson (S) Hans Knutsson (S) Eleonore Karlsson (S) Nicklas...

  Senast ändrad: 8 december 2023 - Storlek: 565.8 kB
  / Nora kommun / Protokoll KF 2023-11-29.pdf

 13. Träff nummer: 14

  Protokoll KS 2022-11-02

  NORA KOMMUN Kommunstyrelsen Plats och tid Beslutande övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Under­ skrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesd...

  Senast ändrad: 15 november 2022 - Storlek: 9.3 MB
  / Nora kommun / Protokoll KS 2022-11-02.pdf

 14. Träff nummer: 15

  Microsoft Word - Årsredovisning 2020 - ver 4

  Mattias Sjöberg TJÄNSTESKRIVELSE 2021-03-26 Dnr SBB2021-251 1 (1) Postadress: Besöksadress: E-post/ www Organisationsnr: Box 144 Industrivägen 7 forbund@sbbergslagen.se 222000-1487 713 23 NORA 713 91 NORA http://www.sbbergslagen.se Årsredovisning 2020 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen Förslag til...

  Senast ändrad: 12 maj 2021 - Storlek: 2.7 MB
  / Nora kommun / BIL 1 Årsredovisning 2020.pdf

 15. Träff nummer: 16

  Kf 2017-12-14

  NORAKOMMUN Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Under­ skrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande Sammantradesdalum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantrades...

  Senast ändrad: 20 december 2017 - Storlek: 3.7 MB
  / Nora kommun / Kf 2017-12-14.pdf

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: