Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

 • Huvudmeny

Sökresultat

Menade du: enskild avlopp ansökan

Du sökte efter: enskilt avlopp ansökan

Antal träffar: 15

 1. Träff nummer: 2

  Eget avlopp

  Eget avlopp Lindesberg.se De fastigheter som inte är anslutna till det kommunala VA-nätet har enskilda anläggningar. För enskilda avlopp har fastighetsägaren ansvaret. Om du inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet har du ett så kallat enskilt avlopp. Kommunens mål är att alla enskilda avlop...

  Senast ändrad: 11 juni 2020 - Storlek: 2.7 kB
  / Nora kommun / Bygga, bo & miljö / Vatten & avlopp / Avlopp / Eget avlopp

 2. Träff nummer: 3

  Vatten & avlopp

  Vatten och avlopp Lindesberg.se Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för vatten och avlopp, samt för att distribuera och producera dricksvatten av godkänd kvalitet och för att avleda och rena avloppsvatten inom givna gränsvärden. Rent vatten varje dag Vi producerar varje dag 13 miljoner liter vatten ...

  Senast ändrad: 9 juli 2020 - Storlek: 2.1 kB
  / Nora kommun / Bygga, bo & miljö / Vatten & avlopp

 3. Träff nummer: 4

  Inventering av små avlopp

  Inventering av små avlopp Lindesberg.se De fastigheter som inte är anslutna till det kommunala VA-nätet har enskilda anläggningar. För enskilda avlopp har fastighetsägaren ansvaret. Om du inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet har du ett så kallat enskilt avlopp. Kommunens mål är att alla ...

  Senast ändrad: 11 juni 2020 - Storlek: 2.7 kB
  / Nora kommun / Bygga, bo & miljö / Vatten & avlopp / Avlopp / Inventering  av små avlopp

 4. Träff nummer: 5

  Kf 2017-12-14

  NORAKOMMUN Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Under- skrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande Sammantradesdalum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantrades...

  Senast ändrad: 20 december 2017 - Storlek: 3.7 MB
  / Nora kommun / Kf 2017-12-14.pdf

 5. Träff nummer: 6

  Ks 2017-11-29

  NORAKOMMUN Kommunstyrelsen Plats och tid Beslutande övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-11-29 Biblioteket, 2017-11-29 kl 8.00-16.55 enligt bifogad närvarolista. Helena Ljungne, Arktis arkitekter, § 134 Peter Ljungne, Arktis arki...

  Senast ändrad: 12 december 2017 - Storlek: 4.8 MB
  / Nora kommun / Ks 2017-11-29.pdf

 6. Träff nummer: 7

  Ks 2019-11-27

  NORAKOMMUN Kommunstyrelsen Plats och tid Beslutande Ovriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Under­ skrifter Sekreterare Ordförande Justerande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2019-11-27 220 Hagby Ängar, 2019-11-27 kl 8.30-15.55 enligt bifogad närvarolista. Martin L...

  Senast ändrad: 4 december 2019 - Storlek: 5 MB
  / Nora kommun / Ks 2019-11-27.pdf

 7. Träff nummer: 8

  Landsbygdsutvecklings-strategi 2020–2030

  Landsbygdsutvecklings- strategi 2020–2030 Utkast 2 Nora kommun 2020-05-25 Utvecklingschefen har vid möte med Ledningsutskottet 2018-03-07 informerat om den landsbygdsstrategi som kommundirektören fått uppdraget att arbeta fram. Målet är en levande landsbygd och strategin ska tydliggöra vad detta stå...

  Senast ändrad: 20 oktober 2020 - Storlek: 240.1 kB
  / Nora kommun / Landsbygdsutvecklingsstrategi Utkast 2 2020 05 25 Mariana Flodman (2).pdf

 8. Träff nummer: 9

  Landsbygdsutvecklings-strategi 2020–2030

  Landsbygdsutvecklings- strategi 2020–2030 Utkast 2 Nora kommun 2020-05-25 Utvecklingschefen har vid möte med Ledningsutskottet 2018-03-07 informerat om den landsbygdsstrategi som kommundirektören fått uppdraget att arbeta fram. Målet är en levande landsbygd och strategin ska tydliggöra vad detta stå...

  Senast ändrad: 20 oktober 2020 - Storlek: 240.1 kB
  / Nora kommun / Landsbygdsutvecklingsstrategi Utkast 2 2020 05 25 Mariana Flodman.pdf

 9. Träff nummer: 10

  Landsbygdsutvecklings-strategi 2020–2030

  Landsbygdsutvecklings- strategi 2020–2030 Förslag Nora kommun 2020-05-25 Utvecklingschefen har vid möte med Ledningsutskottet 2018-03-07 informerat om den landsbygdsstrategi som kommundirektören fått uppdraget att arbeta fram. Målet är en levande landsbygd och strategin ska tydliggöra vad detta står...

  Senast ändrad: 20 oktober 2020 - Storlek: 240.1 kB
  / Nora kommun / Landsbygdsutvecklingsstrategi Förslag 2020 05 25.pdf

 10. Träff nummer: 11

  Landsbygdsstrategi

  Landsbygdsutvecklingsstrategi 2020-2030 - förslag på remiss till byalag och bygdegårdar Målet med landsbygdsutvecklingsstrategin är en levande landsbygd med boende och byggande, servicepunkter, kommunikationer lokala samlings- och mötesplatser, företagande och näringsliv samt kultur, fritid, turism,...

  Senast ändrad: 28 oktober 2020 - Storlek: 29 kB
  / Nora kommun / Kommun & politik / Landsbygdsstrategi

 11. Träff nummer: 12

  Fördjupad översiktsplan och områdesbestämmelser för Nora stadskärna

  byggnadsordnIngen som är en fördjupnIng av översIktsplanen samt områdesbestämmelserna vann laga kraft 2010 07 19 byggnadsordnIng och områdesbestämmelser för nora stadskärna BO OB redaktör per granlund författare göran oldÉn nora kommun byggnadsordnIng och områdesbestämmelser för nora stadskärna nora...

  Senast ändrad: 20 februari 2020 - Storlek: 3.4 MB
  / Nora kommun / Fördjupad översiktsplan och områdesbestämmelser för Nora stadskärna.pdf

 12. Träff nummer: 13

  Ks 2019-10-16

  NORAKOMMUN Kommunstyrelsen Plats och tid Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2019-10-16 183 Hagby Ängar, 2019-10-16 kl 8.30-15.25 enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Ola Westin, chef SBB-förbundet, § 125 Else Danielsson Gustafson, Arbetsmiljöverket, § 126 Marcus Holm, ...

  Senast ändrad: 29 oktober 2019 - Storlek: 4.3 MB
  / Nora kommun / Ks 2019-10-16.pdf

 13. Träff nummer: 14

  årsredovisning 2017

  ÅRSREDOVISNING 2017 Antagen av kommunfullmäktige 2018-04-18 Dnr KS2018-117 2 Innehållsförteckning Vad hände under 2017 3 Nora kommun 4 Befolkningsstrukturen 5 Vision och övergripande mål för Nora kommun 6 Ekonomisk översikt 8 Framtiden utifrån ekonomiskt perspektiv 11 Personal- och hälsobokslut 13 F...

  Senast ändrad: 11 juni 2018 - Storlek: 1.8 MB
  / Nora kommun / årsredovisning 2017.pdf

 14. Träff nummer: 15

  Årsredovisning 2018

  ÅRSREDOVISNING 2018 Antagen av kommunfullmäktige 2019-05-08 § 27 Dnr KS2019-083 2 Innehållsförteckning Allt detta hände under 2018 3 Nora kommun och omvärlden 4 Befolkningsstrukturen 5 Vision och övergripande mål för Nora kommun 6 Ekonomisk översikt Nora kommun 7 Framtiden utifrån ekonomiskt perspek...

  Senast ändrad: 10 juni 2019 - Storlek: 1.1 MB
  / Nora kommun / Årsredovisning 2018.pdf

 15. Träff nummer: 16

  Öppna jämförelser Företagsklimat 2011 slutrapport

  Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Beställ eller ladda ner på www.skl.se/publikationer iSBn 978-91-7164-712-2 Öppna jämförelser – Företagsklimat 2011 Insikt – en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning Företagsklimatet i kommunerna är en prioriterad...

  Senast ändrad: 17 februari 2012 - Storlek: 2 MB
  / Nora kommun / Öppna jämförelser Företagsklimat 2011 slutrapport.pdf

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: 2017-06-14