• Huvudmeny

Sökresultat

Menade du: enskild avlopp ansökan

Du sökte efter: enskilt avlopp ansökan

Antal träffar: 9

 1. Träff nummer: 2

  Ks 2015-11-25

  NORAKOMMUN Kommunstyrelsen Plats och tid Beslutande Ovriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-11-25 Hjernet, 2015-11-25 kl 8.00-15.10 enligt bifogad närvarolista. Peter Warman, ekonomichef, §§ 187-188, 194 Henric Lundberg, bildningsch...

  Senast ändrad: 30 november 2015 - Storlek: 4 MB
  / Nora kommun / Ks 2015-11-25.pdf

 2. Träff nummer: 3

  Kf 2017-12-14

  NORAKOMMUN Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Under- skrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande Sammantradesdalum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantrades...

  Senast ändrad: 20 december 2017 - Storlek: 3.7 MB
  / Nora kommun / Kf 2017-12-14.pdf

 3. Träff nummer: 4

  Ks 2017-11-29

  NORAKOMMUN Kommunstyrelsen Plats och tid Beslutande övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-11-29 Biblioteket, 2017-11-29 kl 8.00-16.55 enligt bifogad närvarolista. Helena Ljungne, Arktis arkitekter, § 134 Peter Ljungne, Arktis arki...

  Senast ändrad: 12 december 2017 - Storlek: 4.8 MB
  / Nora kommun / Ks 2017-11-29.pdf

 4. Träff nummer: 5

  Kf 2016-12-07

  NORAKOMMUN Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Ovriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Under~ skrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesd...

  Senast ändrad: 20 december 2016 - Storlek: 5.7 MB
  / Nora kommun / Kf 2016-12-07.pdf

 5. Träff nummer: 6

  Kf 2015-12-09

  NORAKOMMUN Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Under· skrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdes...

  Senast ändrad: 17 december 2015 - Storlek: 5.4 MB
  / Nora kommun / Kf 2015-12-09.pdf

 6. Träff nummer: 7

  Ks 2016-11-23

  NORAKOMMUN Kommunstyrelsen Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underw skrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-11-2...

  Senast ändrad: 28 november 2016 - Storlek: 4.5 MB
  / Nora kommun / Ks 2016-11-23.pdf

 7. Träff nummer: 8

  Fördjupad översiktsplan och områdesbestämmelser för Nora stadskärna

  byggnadsordnIngen som är en fördjupnIng av översIktsplanen samt områdesbestämmelserna vann laga kraft 2010 07 19 byggnadsordnIng och områdesbestämmelser för nora stadskärna BO OB redaktör per granlund författare göran oldÉn nora kommun byggnadsordnIng och områdesbestämmelser för nora stadskärna nora...

  Senast ändrad: 27 juni 2018 - Storlek: 3.4 MB
  / Nora kommun / Fördjupad översiktsplan och områdesbestämmelser för Nora stadskärna.pdf

 8. Träff nummer: 9

  årsredovisning 2017

  ÅRSREDOVISNING 2017 Antagen av kommunfullmäktige 2018-04-18 Dnr KS2018-117 2 Innehållsförteckning Vad hände under 2017 3 Nora kommun 4 Befolkningsstrukturen 5 Vision och övergripande mål för Nora kommun 6 Ekonomisk översikt 8 Framtiden utifrån ekonomiskt perspektiv 11 Personal- och hälsobokslut 13 F...

  Senast ändrad: 11 juni 2018 - Storlek: 1.8 MB
  / Nora kommun / årsredovisning 2017.pdf

 9. Träff nummer: 10

  Öppna jämförelser Företagsklimat 2011 slutrapport

  Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Beställ eller ladda ner på www.skl.se/publikationer iSBn 978-91-7164-712-2 Öppna jämförelser – Företagsklimat 2011 Insikt – en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning Företagsklimatet i kommunerna är en prioriterad...

  Senast ändrad: 17 februari 2012 - Storlek: 2 MB
  / Nora kommun / Öppna jämförelser Företagsklimat 2011 slutrapport.pdf

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: 2017-06-14