• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Pågående planarbete

Här finns de detaljplanearbeten som just nu arbetas fram. Planerna är i olika stadier av detaljplaneprocessen och uppdateras allt eftersom att arbetet fortskrider.

Pågående planarbeten går även att se via länskartan genom att tända lagret aktuella planarbeten. Länskartan går att nå från gällande detaljplaner. Där går även att hitta alla detaljplaner som har fått laga kraft.

Gällande detaljplaner

Samråd

Inga detaljplaner är för närvarande ute på samråd.


Granskningshandlingar arbetas fram

Inga granskningshandligar arbetas fram.


Granskning

Detaljplan för Rosen 11 med flera


Antagandehandlingar

Inga detaljplaner ligger för närvarande ute för antagande.


Laga kraft

Detaljplan för Nora 1:1 (Soltunet, Bussangöring)

Detaljplan för Fibbetorp 1:6

Detaljplan för del av Stensnäs 1:1


Överklagade detaljplaner

Inga detaljplaner är för närvarande överklagade.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: