• Huvudmeny

Fiberutbyggnad på landsbygden

Utbyggnad av fibernät sker på marknadsmässig grund. Det innebär att det inte är staten eller kommunerna som ansvarar för var och hur nät byggs ut.

För att landsbygden ska få tillgång till bredband via fiber inom en rimlig framtid, krävs egna initiativ av de boende i bygden.

Skanova har nu lanserat en byalagsmodell och erbjuder sig att bli byalagets samarbetspartner för att bygga och driva byanätet: 
Skanova.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta byalag och hembygdsförening i ditt område för information.

Byalag och hembygdsföreningar i Nora kommunlänk till annan webbplats

Mer information finns hos Länsstyrelsen i Örebro län.

SKL välkomnar regeringens satsning på bredband. Under åren 2014-2020 ska regeringen avsätta drygt 3,2 miljarder kronor till bredbandsutbyggnad. Förra programperioden avsattes 1,6 miljarder kronor.
 

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2018-01-09

Grävmaskin

För mer information

Länsstyrelsen i Örebro län

Bredband
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster