• Huvudmeny

Fortsatta bredbandsutbyggnaden i Nora.

Länsstyrelsen, de fem kommunerna Nora, Hällefors, Askersund, Hallsberg och Lekeberg och Telia träffades den 19 mars 2013 för att skriva under en gemensam avsiktsförklaring att fortsätta utbyggnaden av fibern på landsbygden.
Örebro län har kommit långt i sitt arbete med fiberutbyggnaden genom en modell för samverkan mellan företag, offentliga aktörer och ideella organisationer som byalag. Det har gjort det möjligt för Telia att investera i Örebro län.

I december 2012 tecknade de fem kommunerna Nora, Hällefors, Askersund, Hallsberg och Lekeberg  och Telia en avsiktsförklaring om bredbandsutbyggnad på landsbygden. Det gäller orter under 200 invånare och handlar enligt parterna om tillväxt, jobb och om möjligheten att bo kvar i sin hembygd.

Den 19 mars träffades de fem kommunerna, Länsstyrelsen och Telia för att ta ett symboliskt spadtag för att ta Nora, Hällefors, Hallsberg, Askersund och Lekeberg i mål, när det gäller fiberutbyggnaden på landsbygden.
2014 räknar Nora och Hällefors kommun med att kunna erbjuda 90 procent av alla hushåll och företag tillgång till höghastighetsbredband.

Utbyggnaden är en del av regeringens bredbandsmål där man vill att 90% av hushållen i Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband 2020.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2015-04-15

Fibergrävning