• Huvudmeny

Kanalisationsstöd för fiber

Kanalisationsstöd är ett statligt stöd som ges till projekt där man anlägger tomrör (kanalisation) för IT- infrastruktur. Kanalisationsstöd sökas hos Länstyrelsen.

Kanalisationsstödet kan uppgå till maximalt 50 procent av kostnaderna som ger rätt till stöd. Länsstyrelsen kan besluta att stödet blir lägre än 50 procent. Projekt som kan få stöd är i första hand  sådana som genomförs i glesbygd.

Information om vem som kan söka, ansökningsdatum och ansökningshandlingar finns på Länsstyrelsen i Örebro läns webbplats.

Mer information finns på Länsstyrelsen i Örebro läns webbplats, Kanalisationsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skanova har nu lanserat en byalagsmodell och erbjuder sig att bli byalagets samarbetspartner för att bygga och driva byanätet: 
Läs mer på  Skanova, Fiberföreningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsägare: Kommunförvaltningen, IT-avdelningen
Sidan uppdaterad: 2018-01-09

Grävning för fiber

Länsstyrelsen i Örebro län

Bredbandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster