• Huvudmeny

Resecentrum, Nora station

Från grusplan 2010 till attraktivt resecentrum 2013. Nora station och bussgata, så kom de till.
Invigning av Noras nya resecentrum Nora Station 17/6
Byggrojektet är slut och vi har varit med och sett hur resecetrumtret så sakteliga har växt fram. Det här resecentret är här något som vi kommer att använda oss av för en lång tid framöver. Det kommer att bli en ny mötesplats i Nora.  
På Nora station möts framtid och historia.
 
Idén till ett nytt resecentrum presenterades första gången i en idéstudie om spårburen persontrafik Örebro-Nora från länstrafiken 2005.
Den första skissen gjordes av  arkitekt Peter Ljugné från Arktis Arkitekter.

Mer handfast så startad projektet under senhösten 2009. Bergslagens Kommunalteknik svarade för projektledning. 
Övriga parter som varit delaktiga i projektet.

  • Trafikverket  genom medfinasiering av projektet.
  • Statens konstråd genom avtal om konstnärlig gestaltning av konstnärerna Magnus Carlén och Karin Tyrefors.
  • Länsstyrelsen genom tillstånd till borttagande av en del fornlämning.
  • Arkeologgruppen med arkeologisk utgrävning.
  • NJOV genom försäljning av fastigheten och Nora fastigheter AB genom förvärv av fastigheten och som stått bakom upprustningen av godsmagasinet
  • Bergslagens miljö och bygg, med bygglov och miljöfrågor
  • Entreprenörer som deltagit både byggare och projektörer.
 

Kommunikationer  är viktigt för kommunens utveckling.


Idag pendlar c:a 2400 till arbete och gymnasieskolor främst mot Örebro men även till andra orter. Dvs hela 44% av Noras yrkesarbetande och studerande pendlar ut från Nora. Vi har även många som pendlar in till Nora.

Enligt projektet Mer Koll så är ambitionen att kollektivresandet ska fördubblas till 2020 och med tanke på den ambitionen så känns det rätt i tiden att den här satsningen har gjorts.

Förväntningar finns att en Länspendel ska starta upp med tågtrafik det är en av orsaker till att man valde att placera det nya resecentret här vid  Nora station. Nu är vi är ett steg på vägen i och med placeringen av resecentrumet
.
Nora kommer att få expressbussar mellan Nora och Örebro fr om årsskiftet 2013-2014 enligt landstingsrådet Jonas Karlsson.  
Vilket välkomnas av många norabor och näringslivet inom vår kommun.
Den nya bussgatan som går över ängarna är klar och i och med så försvinner busstrafiken genom centrala Nora.
 
Nu byggs en ny gång och cykelväg från Karlsängskolan för att säkerställa säkerheten för våra ungdomar mellan Karlsängsskolan och Nora Station.

Taxi kommer att flytta hit till Godsmagasinet. Då knyts fler kommunikationsalternativ till Resecentrumet.
 
Blommor och buskar samt även träd har planterats för att förgylla utomhusmiljön. Tanken med planteringen är enligt tema att det ska dofta och blomma från tidig vår till sen höst..
 
Statens konstråd har skickat en anmälan om att Nora station ska kunna nominerade till Siena priset.
 
kommunstyrelse ordförande, Solveig Oscarsson,tacka alla inblandade som har sett till och medverkat till att det nya resecentrumet nu står färdigt.

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2013-06-19

Landstingsrådet Jonas Karlsson inviger Nora station den 17 juni 2013,

Landstingsrådet Jonas Karlsson inviger Nora station den 17 juni 2013,

Bussar vid Nora station under invigningen
Juni 2013
September 2012

September 2012

Stationsområdet aprill 2012

April 2012

Pågående arbete med resecentrum september 2011

September2011

Början till ett resecentrum

April 2011

Stationsområdet september 2010