• Huvudmeny

Samhällsutveckling och planering

På undersidorna här kan du läsa om pågående projekt för utveckling av bra trafik och infrastrukturen.

Nettoutpendlingen till Örebro handlar om cirka 1 300 personer, vilket i andel av befolkningen är den högsta utpendlingen i länet.
Även om Nora är en attraktiv bostadsort, vilket framgår av förhållandevis höga fastighetspriser och kraftig utpendling, är bättre kommunikationer med Örebro (och därmed landet som helhet) mycket betydelsefullt för kommunens utveckling.
Läs mer om länspendel och övriga planerad utveckling inom området på undersidorna till vänster.

Informationsägare: Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret
Sidan uppdaterad: 2010-06-01