• Huvudmeny

Nora torg.

Planer finns för en ombyggnad av torgets östra del, där det tidigare var hållplats för bussar. Än så länge är inget beslutat taget för ombyggnad.

Om du har synpunkter på en eventuell ombyggnad av torget går det att lämna dem digitalt. (Se länk i högerspalten.)

Medborgardialog om Torgets ombyggnad

Den 4:e och 7:e maj hölls medborgardialoger om torgets ombyggnad. Följande kom fram i diskussionerna.

Medborgardialog om torgets ombyggnationöppnas i nytt fönster (minnesanteckningar)

Köpmannaföreningens förslagöppnas i nytt fönster

Skisser/förslag, dels från Köpmannaföreningen och Landsbygdspartiet (som delar bild) samt från en torghandlareöppnas i nytt fönster

Förslag och kommentarer från Norapartietöppnas i nytt fönster

Redovisning av de synpunkter som  allmänheten har lämnat via webben och e-post, "Tyck till om torget" from 2014-10-22 tom 2015-06-17.

 • Låt torget gå ända fram till husen och stäng av vägen helt och hållet. Kan fundera på om det behövs enkelriktad väg överhuvud taget, så får affärerna bättre tillgång till torget och uteservering ges större utrymme.
 • Har under många år hört från turister och besökare att det saknas sittplatser och små bord över hela Nora centrum, På torget borde det finnas fler soffor och små bord små man kan använda för när det är mycket folk här på kvällarna under sommaren får många stå. Även på Prästgatan när det är gågata saknas soffor och de soffor som finns står alla 4 eller fem mitt i solen, Varför kan man inte ha fler på denna gata och varannan i sol och skugga. Angående stora torget så gjorde det inget om det fanns något litet för de allra minsta barnen något litet enkelt.
 • En annan sak som saknas är en tavla på stora torget med små skyltar som talar om vad som finns i Nora vid detta tillfälle vilka affärer det finns på Prästgatan, vad det finns på Rådmansgatan finns på Kungsgatan var alla fiken ligger Bryggeriet turistbyrån mm  mm mm det finns mycket att upplysa alla turister och besökare om.
 • Utmärkt! Efter ombyggnaden av 'glasstorget' är det perfekt att man gör ett lyft av det 'bortre' hörnet av torget så att man får ett naturligt promenadflöde genom hela torgområdet. Det här skulle ha gjorts för decennier tillbaka.
 • Jag tror att torget ska inte fokusera på sjö eller stad sidan. Marknads- och terrass-delen ska ligga i mitten av torget eller på vänstersidan. Från en sidan till den andra. Parkeringen omkring terrass och marknadsdelen. Så är det mer med i stan själv, man behöver inte gå så långt för att titta på marknaden eller för att sätta sig. Så lockar det mer publik.
 • Tycker att man ska behålla så mycket som möjligt av det gamla utseendet. Nora centrum får inte bli för modernt, glasstorget blev inte alls bra.........
 • Rusta upp Karlsängsskolan först innan miljonrullningen påbörjas på torget. Men som vanligt kommer väl kulturmaffian att få sin vilja igenom.
 • Jag tycker att de ser bra ut och allt, men en grej som jag har stört mig på hela sommarn är när krogen på hörnet byggde uteplats, så värdelöst att man inte kan åka runt åt båda hållen.... fixa en bredare väg där så tror jag det kommer bli toppen.
 • Jag funderar på om det överhuvudtaget ska vara biltrafik på den delen av Kungsgatan mellan torghandelsplatsen och husen. Kan man inte flytta gatan till mellan parkeringen och torghandeln om det ens behövs en gatusträcka i den delen av torget... Bilfria delar uppskattas särskilt av de som hanterar mat och restaurangbesökare. Man får väl köra runt om man måste åka den södra delen av Kungsgatan
 • Personligen är jag för en ombyggnad av torget, dock anser jag att det förslag som nu ligger är förhållandevist platt, trist och inte speciellt inbjudande. De tomma ytorna behöver fyllas med sittplatser, gärna gruppvis. Om möjligt, få till olika nivåskillnader som bidrar till att det inte känns som enbart en "f.d. parkering som fylls med några blomlådor".
 • Det var ett skissförslag bara att tycka till om. Detta innebär att när nästa ritning kommer fram bör en ny dialog hållas. Det är då kommuninvånarna skall komma till tals och tycka till. Vi får inte glömma att arkitekten som gör förslagen inte har någon anknytning till Nora.Vem kommer att besluta om det slutliga förslaget?
 • Det är viktigt att vi tänker på turistbussarna som släpper av turister vid torget och sedan ska parkera någonstans, innan vi bygger om torget 
 • Bra med ny skylt policy i Nora, för jag tycker att er övertäckning av trafikskyltar på Prästgatan under sommartid inte är så snygga, SOPSÄCKAR!!!!
 • Angående stora torget så gjorde det inget om det fanns något litet för de allra minsta barnen något litet enkelt.
 • Följande kommentarer som jag funderat på:
  • Handicapfrågan är viktig att beakta.
  • Att slopa förhöjda kantstenar på båda sidor, samt sidan mot kyrkvallen.
  • Fler elplatser eftersom det blir grävning över den delen kan nya kablar läggas och komplettera. 
  • Renovera trädradens rotsystem med skelettjord och luftningsbrunnar. 
  • Nuvarande annonspelare med dörr är hemmagjord 1989 efter skiss av Anders Håberger, den sitter fast i elskåp för torghandel.
  • Praktiskt är om man kan göra samma sök på nya delen. 
  • Man måste ha avbrott/på tvären med plattor i de långa stenbeläggningarna på tre-fyra ställen för barnvagnar, rollator mm.
  • Går det att korrigera entréerna till affärerna som handicap, bör kollas.

Informationsägare: Näringslivsenheten
Sidan uppdaterad: 2015-06-17

Kontaktperson

Utvecklingschef
Lars Skoghäll
tel:el: 0587-812 93
lars.skoghall@nora.se

Näringslivsutvecklare
Cecilia Lundkvist Sundin
tel: 0587-811 43
Cecilia.LundkvistSundin@nora.se

Nedan presenteras tre skisser från olika vinklar, på förslaget om ombyggnad av Nora torg.
Klicka på bilden för större bild (öppnas i nytt fönster)

Vy över torgets östra del skiss 1 av 3.
Vy över torgets östra del skiss 2 av 3.
Vy över torgets östra del skiss 3 av 3.