• Huvudmeny
Tät trafik

Trafikplanering och trafiksäkerhet

Under 2013 arbetades en ny s.k. länstransportplan fram för samtliga län i Sverige. I planen redovisas bl a alla de större åtgärder som krävs för att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet.

I Örebro län samordnar Regionförbundet arbetet med länstransportplanen. Förutom kommunerna i länet samarbetar Regionförbundet med Trafikverket som har det direkta ansvaret för vägarna, men också med omkringliggande län.

För att Trafikverket skulle känna till vilka projekt som är angelägna i vår kommun hölls vi ett möte här i Nora den 17 januari 2013 med representanter från verket. Det här tog vi upp:

1.   Lv 243, d.v.s. vägen Gyttorp-Karlskoga
2.   RV 50, mötesseparering Axbergshammar-L Mon
3.   Lv 762, trafiksäkerhetsåtgärd vid kv. Väghyveln (infart ICA)
4.   Förbifart LV 762-Lv767,norrut förbi Nora tätort
5.   Lv 244, trafiksäkerhetsåtgärd i korsning med Hitorpsvägen
6.   RV 50,trafiksäkerhetsåtgärder vid Fingerboda/infarten till L Mon och tillfart till busshållplatser

Informationsägare: Nora kommun
Sidan uppdaterad: 2015-04-07

Externa länkar

Region Örebro län

Infrastrukturplaneringöppnas i nytt fönster

Trafikverket

Projekt i Örebro län länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster