• Huvudmeny

Färdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst handläggs av LänsTrafiken i Örebro.

Länstrafiken

Länstrafiken har uppdraget från länets kommuner att ansvara för färdtjänst och riksfärdtjänst. Till hjälp har de ett antal entreprenörer som kör de fordon som nyttjas i färdtjänsten samt en beställningscentral, Transam, som är gemensam för hela länet.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-04-11

Information och ansökan om serviceresor
färdtjänst/riksfärdtjänst:

Serviceresor på Länstrafiken Örebro ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Färdtjänstenheten
Region Örebro län
Box 1613
701 46 Örebro

Besöksadress: Eklundavägen 1, våning 1

Telefon (växel): 0771-55 30 00
Telefontid är måndag-fredag kl. 08.00-12.00

E-post: fardtjanstenheten@lanstrafiken.se

Informatation om sjukresor:

Serviceresor Länstrafikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster