• Huvudmeny

Parkering

I centrala Nora används P-skiva.  Parkering  på gatumark är tilllåten högst 2 tim på samma parkeringsplats under dagtid på vardagar.
Datumparkering gäller i Nora tätort under tiden 16 oktober tom 14 maj mellan kl 00:00 - 06:00.
Under vardagar mellan 09.00 — 18.00 är det endast tillåtet att parkera 2 timmar på gatumark, om inget annat föreskrivs, inom Parkeringszonen (P-zonen) i Nora centrum.

Parkeringsövervakningen utförs vid olika tider under dygnet och olika dagar i veckan.
En parkeringsskiva (P-skiva) ska användas inom P-zonen i centrum.

Felparkeringsavgifter

  • 200 kronor - glömt parkeringsskiva eller motsvarande
  • 400 kronor - parkerat för länge eller på förbud att parkera
  • 600 kronor - parkerat på förbud att stanna eller på handikapparkering utan tillstånd  

Regler och bestämmelser för P-skivan

  • Ställ in ankomsttiden vid pilen, avrunda till närmast hel eller halv timme.
  • Om ankomsten sker före tidsbegränsningen som anges på P-skylten, ställs skivan in på det klockslag begränsningen börjar, t.ex. klockan 09.00
  • P-skivans inställning på fordonets ankomsttid får inte ändras under pågående parkering inom tidsbegränsningen.
  • P-skivan placeras innanför vindrutans högra sida, tydligt avläsbar utifrån. Endast en P-skiva får användas vid varje uppställningstillfälle.

Trafikenenheten finns fr o m 2017-01-01 på Samhälsbyggnadsförbundet som en resurs till kommunerna i frågor om bland annat trafikstrategier och kommunikation samt att de lokala trafikföreskrifterna efterlevs av trafikanterna.

Informationsägare: Nora kommun
Sidan uppdaterad: 2017-09-25

Parkering på Nora torg

Service­center Sam­hälls­byggnad Berg­slagen
Telefon:
0587-55 00 40
E-post:
servicecenter@sbbergslagen.se
Webb:
www.sbbergslagen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöksadresser:
Samhällsbyggnadsförbundet

Industrivägen 7
Nora (Hitta hit länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
E-post: forbund@sbbergslagen.se
Webb: www.sbbergslagen.se
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansvarsområde: Gata/Trafik, Park/Skog/Naturvård, Idrott, Lokalvård, Vatten och avlopp samt Återvinning.