• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Buss & tåg

Resecentrum vid Stationen

Resecentrum finns centralt vid gamla stations­området i Nora.Det finns goda buss­förbindelser till och från Nora och möjlighet att boka Närtrafik

Länstrafiken har ansvar för kollektivtrafiken i Örebro län. Hos Länstrafiken finns information, tidtabeller och reseplanerare för resor inom länet.
Länk till Länstrafikens webbsida Länk till annan webbplats.

Med Närtrafik kan du resa kollektivt oavsett var du bor. Du kan handla, uträtta ärenden och besöka släkt och vänner utan att ta bilen. Närtrafiken är en två-årig försöksverksamhet som startade 2018.

Resorna samplaneras med andra resenärer och beroende på var du bor bli du upphämtad vid din bostad eller vid en närtrafikhållplats. Du kan resa med Närtrafiken alla vardagar mellan kl. 09.30–14.00.

Resecentrum

Vid resecentrum finns det en vänthall. Öppettider för vänthallen är vardagar klockan 07.00 till 22.00.

Information från Länstrafiken om temporära hållplatser vid Soltunet i Nora

Länstrafiken informerar om att i tidtabellsskiftet den 11 december kommer den här hållplatsen tillfälligt flyttas till korsningen Stensnäsvägen - Nytorpsvägen. Det kommer sedan byggas en ny hållplats vid Esstorpsvägen, som då ersätter de tillfälliga hållplatserna.

Klicka här för att öppna PDF med information från Länstrafiken.

Områdesindelning och karta för Närtrafik

Alla som bor i Nora kommun kan resa med Närtrafiken. Bor du längre än 1,5 kilometer från närmaste hållplats (utanför området med kollektivtrafik) hämtar vi dig vid din bostad och skjutsar dig till en s.k. närtrafikhållplats. Därifrån kan du utföra dina serviceärenden och från de flesta närtrafikhållplatserna resa vidare med den allmänna kollektivtrafiken. Om du vill använda Närtrafiken för att komma hem igen hämtar vi dig vid närtrafikhållplatsen och skjutsar hem dig.

På samma sätt kan du som bor inom området med kollektivtrafik ta dig till en plats utanför detta område, inom kommunens gränser. Vi hämtar dig vid en närtrafikhållplats och skjutsar dig till en valfri adress utanför området med kollektivtrafik.

Mer information och hur du beställer Närtrafik hittar du på Länstrafikens webbplats, Närtrafik i Nora kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta över vilka områden man kan nyttja närtrafiken

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: